Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 16
posledná

#

ODBORNÉ SYMPÓZIUM VO ZVOLENE

Druhé tohtoročné odborné sympózium sa uskutočnilo 26.6.2017 vo Zvolene. Záštitu nad sympóziom prevzala primátorka mesta Zvolen a generálny riaditeľ ŠFRB. V priestoroch reštaurácie Centrum sa zišli záujemcovia o nové informácie súvisiace s komplexnou obnovou bytových domov, jej financovania, poistenia a vymáhania pohľadávok. Odborný garant sympózia prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. predstavil prítomným Manuál komplexnej obnovy BD. celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÝ SEMINÁR V DUNAJSKEJ STREDE

Ďalší z odborných seminárov s názvom Manuál komplexnej obnov bytových domov sa konal na MsÚ v Dunajskej Strede. Správcovské spoločnosti OSBD DS a Southerm správa, s.r.o. vyslali na seminár záujemcov o nové informácie v rôznych oblastiach TZB, vymáhania nedoplatkov, riešenia medziľudských vzťahov a financovania obnovy bytových domov. celý text

ostatné, Odborný seminár | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR DO DUNAJSKEJ STREDY

Finlegal services, s.r.o. a mesto Dunajská Streda v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a správcovskými spoločnosťami OSBD Dunajská Streda a Southerm správa, s.r.o. pozývajú záujemcov na odborný seminár. Uskutoční sa 21.6.2017 v zasadačke MsÚ Dunajská Streda. celý text

Pozvánky na odborné semináre, ostatné | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA NA ODBORNÉ SYMPÓZIUM VO ZVOLENE

Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci so Združením SVB na Slovensku a SBD Zvolen Vás srdečne pozývajú na stredoslovenský odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Uskutoční sa pod záštitou primátorky mesta Zvolen a generálneho riaditeľa ŠFRB dňa 26.6.2017 v reštaurácii Centrum vo Zvolene. celý text

Konferencia a sympózium | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD V LEVICIACH

Silné zloženie organizátorov /mesto Levice, mesto Tlmače, OSBD Levice, Službyt Levice a Bytreal Tlmače/ sa postarali o to, že sa 7.6.2017 v priestoroch zasadačky OSBD Levice uskutočnil ďalší zo série odborných seminárov s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Spätná väzba od účastníkov bola pozitívna a vyjadrovala spokojnosť na odprednášanými prezentáciami. celý text

Odborný seminár | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 16
posledná