Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 18
posledná

#

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA

Prvý večer odbornej konferencie 22.11.2017 malo Združenie pre podporu obnovy bytových domov rezervované už tradične valnému zhromaždeniu členov. Veľmi dobrá účasť a vyslovene pracovná atmosféra prispeli k tomu, že prerokované okruhy tém a schválené uznesenia posúvajú združenie kvalitatívne ešte vyššie. celý text

ostatné, Konferencia a sympózium | 3. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Titulka

XI. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA KOBD 2017

Už po jedenásty raz pripravilo Združenie pre podporu obnovy bytových domov tradičnú odbornú konferenciu KOBD 2017. Konala sa 22.-24.11.2017 v Grand hoteli Permon. Tradične býva toto podujatie čerešničkou na torte v rámci aktivít organizovaných združením počas roka. Tohtoročná konferencia predčila dokonca aj tú vlaňajšiu spojenú s oslavami desaťročnice. celý text

ostatné, Konferencia a sympózium | 2. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÉ SYMPÓZIUM VO ZVOLENE

Druhé tohtoročné odborné sympózium sa uskutočnilo 26.6.2017 vo Zvolene. Záštitu nad sympóziom prevzala primátorka mesta Zvolen a generálny riaditeľ ŠFRB. V priestoroch reštaurácie Centrum sa zišli záujemcovia o nové informácie súvisiace s komplexnou obnovou bytových domov, jej financovania, poistenia a vymáhania pohľadávok. Odborný garant sympózia prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. predstavil prítomným Manuál komplexnej obnovy BD. celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÝ SEMINÁR V DUNAJSKEJ STREDE

Ďalší z odborných seminárov s názvom Manuál komplexnej obnov bytových domov sa konal na MsÚ v Dunajskej Strede. Správcovské spoločnosti OSBD DS a Southerm správa, s.r.o. vyslali na seminár záujemcov o nové informácie v rôznych oblastiach TZB, vymáhania nedoplatkov, riešenia medziľudských vzťahov a financovania obnovy bytových domov. celý text

ostatné, Odborný seminár | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR DO DUNAJSKEJ STREDY

Finlegal services, s.r.o. a mesto Dunajská Streda v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a správcovskými spoločnosťami OSBD Dunajská Streda a Southerm správa, s.r.o. pozývajú záujemcov na odborný seminár. Uskutoční sa 21.6.2017 v zasadačke MsÚ Dunajská Streda. celý text

Pozvánky na odborné semináre, ostatné | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 18
posledná