Navigácia

Obsah

Členovia združenia

 

Organizácia

Adresa

Zástupca v združení

Kontakt

Web

1.

Saint-Gobain Construction Products,s.r.o. Divízia ISOVER

Stará Vajnorská 139, 831 04 

Bratislava

Ing.Alexander Prizemin 

0903744171

alexander.prizemin@saint-gobain.com

Isover

2.

KNAUF INSULATION, s.r.o.

Železničný rad 24, 968 01 

Nová Baňa

Ing.Peter Robl

0903585639 

Peter.Robl@knaufinsulation.com

Knaufinsulation

3.

REHAU, s.r.o.

Kopčianska 82A, 851 01 

Bratislava

Ing. Igor Borguľa

0905293579

igor.borgula@rehau.com

Rehau

4.

Rockwool Slovensko,s.r.o.

Rožňavská 24, 821 04 

Bratislava 

Ing.Martin Henčel

0911107292

martin.hencel@rockwool.sk

Rockwool

5.

Stavebné bytové družstvo

Námestie slobody 560, Púchov

Pavol Hlušek

0903951280

sbdpu@sbdpuchov.sk

SBD Púchov

6.

FOHAS, s.r.o.

M.R.
Štefánika 155/41, 017 01 

Pov. Bystrica

Marek Fortuník 

0905 753 627 

fohas@fohas.sk

Fohas s.r.o.

7.

E-RAN, Slovakia, spol. s.r.o.

Bratislavská 16, 911 08 

Trenčín

Ing.Andrej Demjanovič

0911 878 990

info@eran.sk

eran

8.

SF STU Bratislava

Vazovova 5, 812 43 

Bratislava 1

Prof.Ing.
Dušan Petráš, PhD.

0903247787 

dusan.petras@stuba.sk

www.stuba.sk
9.

ZpPOBD Martin

Nám.S.H.
Vajanského 1, Martin

Ing.Miroslav Vereš

0905708291

veres@obnova-domov.sk

Logo ZpPOBD

10.

ALUMISTR SE organiz. zložka podniku zahr. osoby

Za kasárňou 1,     831 03 Bratislava

Dušan Hipík

0911221060

dusan.hipik@alumistr.sk

Logo Alumistr

11.

STAVCENTRUM SK, s.r.o

Fabiniho 862/28, Spišská Nová Ves

Peter Fekete

0903903495

fekete@stavcentrum.sk

Stav Centrum

12.

EKONORMSERVIS, s.r.o.

Moyzesova 34, 02201 Čadca

Dušan Vaček

0901706607

vacek.ekono
rmservis@gmail.com

EKONORM

13.

Academia Istropolitana Nova

Prostredná 47/A, 900 21

Svätý Jur

Mgr. Lucia Gembešová

0905793744

lucia.gembesova@gmail.com

 

Academia Istropolotana Nova

14.

Wustenrot staveb.
sporiteľňa, a.s.

Grösslingová 77, 824 68 

Bratislava 

Ing. Jaroslav Sykora

0915762470

Jaroslav.Sykora@
wuestenrot.sk

Wustenrot

15.

STACHEMA Bratislava, a.s

900 41. 

Rovinka 411

Mgr. Anna Bruthansová

0908943574

anna.bruthansova@s
tachema.sk

 

Stachema

16.

PAVJAN, s.r.o

Justičná 7, 811 07 

Bratislava

Ing.Mgr.art. Radoslav Pavlovič

0905763541

radoslav.pavlovic@pavjan.sk

Pavjan

17.

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, 925 63

Dolná Streda

Dušan Vajdík

0918539286

vajdik@lukystav.sk

LUKYSTAV s.r.o.

18.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 82108 

Bratislava

Ing. Jaroslav Rejman

0918710780

jaroslav.rejman@henkel.com

HENKEL _logo

19.

SGCP - WEBER Terranova

Stará Vajnorská 139, 831 04 

Bratislava

Ing. Ján Otiepka

0905338628

jan.otiepka@e-weber.com

SGPC - Weber

20.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Kamenná 11, 01001 Žilina

Ľubomír Domiňák

0902977853

lubomir.dominak@ppg.com

PPG Deco Slovakia

21.

MM Solid Service, s.r.o.

Slovanská 6, 917 02 Trnava

Mária Marková

0907753597

markova@mmsolid.sk

MM Solid

22.

REHAU, s.r.o.

Kopčianska 82A, 851 01 

Bratislava

Doc.Ing.Peter Suchánek, PhD

0905440820

peter.suchanek@rehau.com

Rehau
23. BOLIX SA Stolárska 8, 34300 Zyvjec Ing. Juraj Rimarčík

0911856104

juraj.rimarcik@bolix.sk

Bolix
24. Stabar SPOL, s.r.o. Gen. M.R.Štefánika 373/13, 911 01 Trenčín Ing. Ivan Krupička

0948514710

ivan.krupicka@stabar.sk

Stabar
25. THERMAL +, s.r.o. Februárová 154, 95801 Partizánske Bc. Ladislav Cichý

0905251252

info@thermalplus.sk

Thermal +
26. FINANČNÉ CENTRUM, a.s. Centrum 27/32,         017 01 Považská Bystrica Mgr. Štefan Francisty

0907605397

francisty@financnecentrum.sk

Financne centrum

27. PMGSTAV SK, s.r.o.

Tichá 1190/4

010 01  Žilina

Pavol Mucha

0905327179

pavol.mucha@pmgstav.sk

PMG STAV

28. ista Slovakia, s.r.o. Podunajská 25,               82106 Bratislava Jana Machková +420606659676 jana.machkova@ista.sk ista_logo
29. Bytový podnik Trebišov, s.r.o. správa domov a bytov

Puškinova 18         07501 Trebišov

 

Ing. Marián Číž

0905294661

nsdab@bptv.sk

http://www.bptv.ozm.sk/kontakt/
30. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H           917 01 Trnava Ing. Andrea Ivanič, PhD. 0911040621                               andrea.ivanic@sk.kema-on.net KEMA
31. GMR GAS, s.r.o. Kopečná 241/20       602 00 Brno Bc. Ján Boroň 0905483993                           boron@gmrgas.sk GMR GAS
32. FINLEGAL SERVICES, s.r.o. Gajova 4                      811 09 Bratislava JUDr. Marek Perdík 0918628240                          perdik@finlegal.sk  FINLEGAL SERVICES
33. J.M.TRADE spol. s r.o. 8. mája 11                 821 06 Bratislava Ing. Mária Mihálová 0903788256      marikam@jmt.sk http://www.jmt.sk
34. MAPEI SK, s.r.o. Nádražná 39,             900 28 Ivanka pri Dunaji Peter Joppek 0915728064          joppek@mapei.sk MAPEI
35. LAK CONSULTING s.r.o. Horné Chlebany 62, 956 31 Horné Chlebany Martin Haviernik

0915090675

info@lakconsulting.sk

Logo LAK CONSULTING
36. Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.

Buzalkova 10037/10 

Bratislava 83107

Kamil Červenka

0902868969

cervenka@srss.sk

Logo SRaSS