Navigácia

Obsah

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - SIELNICA 2018

Prezenčná listina_VZ_jun_2018_1 Stiahnuté: 2x | 17.07.2018

Prezenčná listina_VZ_jun_2018_2 Stiahnuté: 2x | 17.07.2018

Prezenčná listina_VZ_jun_2018_3 Stiahnuté: 0x | 17.07.2018

Etický kódex_záväzok_jun2018 Stiahnuté: 0x | 17.07.2018

Uznesenia VZ_jun_2018_3 Stiahnuté: 1x | 17.07.2018

Uznesenia VZ_jun_2018_2 Stiahnuté: 1x | 17.07.2018

Uznesenia VZ_jun_2018_1 Stiahnuté: 0x | 17.07.2018

Materiály na rokovanie VZ - Sielnica 2018 Stiahnuté: 11x | 17.07.2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE 2018

Priloha_volby Platforma BpB Stiahnuté: 8x | 21.06.2018

Memorandum o spolupráci (2) Stiahnuté: 7x | 21.06.2018

Memorandum o spolupráci (1) Stiahnuté: 11x | 21.06.2018

Etický kódex - záväzok členov Stiahnuté: 7x | 21.06.2018

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce-3 Stiahnuté: 10x | 21.06.2018

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce-2 Stiahnuté: 7x | 21.06.2018

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce-1 Stiahnuté: 10x | 21.06.2018

Uznesenia z VZ Kočovce 2018 Stiahnuté: 7x | 21.06.2018

Materialy na VZ Stiahnuté: 9x | 21.06.2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2017

Uznesenia VZ 2017 - 7 Stiahnuté: 93x | 04.01.2018

Uznesenia VZ 2017 - 6 Stiahnuté: 83x | 04.01.2018

Uznesenia VZ 2017 - 5 Stiahnuté: 83x | 04.01.2018

Stránka