Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Správy z akcií

#

Mimoriadne valné zhromaždenie

Dátum: 19. 8. 2020

Dňa 15.7.2020 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie združenia vo Svätom Jure. Zúčastnilo sa ho 17 riadnych členov, čo predstavuje takmer tri štvrtiny členskej základne. Členovia sa jednohlasne zhodli na potrebe pokračovania činnosti a aktivít združenia a úspešne zvolili nové orgány.
Novým výkonným predsedom je Mária Marková a prezidentom združenia  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Valné zhromaždenie tiež schválilo presun sídla združenia do Trnavy.

Konferencia KOBD 2020 (ONLINE) 6

Konferencia KOBD 2020 (ONLINE)

Dátum: 14. 10. 2020

Na základe hygienických opatrení, bude konferencia vysielaná naživo vo forme online prenosu v termíne 19. - 20.november 2020.

V prípade zlepšenia pandemickej situácie sa bude konferencia konať v prezenčnej forme v Grand hotel Permon Podbanské.

Bližšie informácie a program konferencie sa dozviete včas na našich stránkach.

Zasadanie predsedníctva 12.8.2020 1

Zasadanie predsedníctva 12.8.2020

Dátum: 19. 8. 2020

Dňa 12.8.2020 zasadalo prvý krát Predsedníctvo Združenia v novom sídle v Trnave.
Hlavnými bodmi rokovania boli uznesenia z Mimoriadneho VZ, pričom tie organizačné súvisiace s registráciou na MV SR, boli už splnené. Združenie bude pokračovať vo svojej činnosti so snahou poskytnúť svojim členom, odbornej a širokej verejnosti čo najlepšie podmienky pre obnovu bytových domov.
Preto sme sa rozhodli pokračovať v 14 ročnej tradícií medzinárodnej odbornej konferencie KOBD, ktorá sa bude konať v Podbanskom od 18. do 20.11.2020.

#

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ BYTOVÝM DOMOM V DUBNICI NAD VÁHOM A TRENČÍNE

Dátum: 9. 6. 2020

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom roku 2019 už má prvých ocenených. Zástupcovia vyhlasovateľov súťaže - PSS, a.s. a Združenie pre obnovu bytových domov odovzdali ocenenia dvom bytovým domom. Na druhom mieste v súťaži a cenu za architektúru získal bytový dom v Dubnici nad Váhom. Tretie miesto v súťaži si v súťaži vybojoval bytový dom v Trenčíne. Oba ocenené bytové domy a fotografie z odovzdávania ocenení si môžete pozrieť v prílohe. 

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA  1

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA

Dátum: 30. 4. 2020

Situácia na Slovensku v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a prebiehajúcou pandémiou koronakrízy zasiahla aj stavebníctvo a nevyhla sa ani nášmu združeniu. Obmedzenie pohybu a prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia výrazne ovplyvnili aj dianie v združení a nim pripravovaným aktivitám.

Zobrazeno 1-5 z 124

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA