Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Správy z akcií

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD - PEZINOK

Dátum: 21. 3. 2013

Dňa 21.3.2013 sa pod záštitou primátora mesta Pezinok pána Olivera Solgu uskutočnil odborný seminár Komplexná obnova bytových domov v zasadačke MsU Pezinok. Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci s mestom Pezinok a SBDO Pezinok pripravili pre účastníkov vyvážený odborný program a jednotliví prednášatelia poskytli užitočné informácie týkajúce sa obnovy bytových domov a jeho financovania.

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD - PÚCHOV

Dátum: 13. 3. 2013

Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci s SBD Púchov zorganizovali odborný seminár Komplexná obnova bytových domov 2013. Uskutočnil sa s podporou mesta Púchov 13.3.2013 v hoteli Alexandra. Na úvod seminára prišiel účastníkov pozdraviť primátor mesta pán Mgr. Marián Michalec. Odborný program zaujal prítomných účastníkov a v jeho závere na základe dotazníkov priniesol pomerne rozsiahlu diskusiu.

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD 2013 - ŽIAR NAD HRONOM

Dátum: 9. 3. 2013

Mesto Žiar nad Hronom sa stalo ďalším miestom kde Združenie pre podporu obnovy bytových domov zavítalo so snahou šíriť nové odborné informácie, rady a podeliť sa o skúsenosti v oblasti komplexnej obnovy bytových domov. Dňa 9.3.2013 sa tu uskutočnil v spolupráci s SBD Žiar nad Hronom odborný seminár KOBD. Konal sa pod záštitou primátora mesta pána Mgr. Petra Antala. Odborný program, príjemné prostredie a vysoký záujem zo strany účastníkov radia tento seminár medzi tie najvydarenejšie v tomto roku.

ODBORNÉ SEMINÁRE V MESTÁCH GALANTA A PIEŠŤANY

Dátum: 21. 2. 2013

Prvé dva odborné semináre Komplexná obnova bytových domov sa uskutočnili 20.-21.2.2013 v mestách Galanta a Piešťany. Nad odbornými seminármi prevzali záštitu primátori oboch miest. Odborným garantom bol Prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. Oboch seminárov sa zúčastnili zástupcovia srávcovských spoločností, predsedovia bytových domov a zástupcovia samosprávy.

Vymenovanie do pracovnej skupiny MH SR

Dátum: 3. 12. 2012

Minister hospodárstva Slovenskej republiky vymenoval dňa 3.12.2012 nášho prezidenta prof.Ing. Dušana Petráša, PhD. za člena Pracovnej skupiny MH SR pre programovacie obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014-2020. Gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov na tejto pozícii.

Zobrazeno 111-115 z 124

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA