Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Správy z akcií

VI. VALNÉ ZHROMAŽDENIE NÁŠHO ZDRUŹENIA

Dátum: 20. 11. 2012

V poradí šieste Valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov sa uskutočnilo 20.11.2012 opäť v Zámockej sále Grand hotela Permon. Zbilancovalo činnosť prebiehajúceho roka a hospodárenie združenia. Privítalo vo svojich radoch štyroch nových členov. Na základe konštruktívnej diskusie prijalo dôležité uznesenia týkajúce sa perspektívnej spolupráce a jej rozvoja s profesnými organizáciami a ústrednými orgánmi štátnej správy. Okrem toho schválilo rozpočet a plán aktivín na rok 2013.

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD V MESTE SKALICA

Dátum: 23. 10. 2012

Záverečný tohtoročný odborný seminár Komplexná obnova bytových domov sa konal v meste Skalica. Uskutočnil sa pod záštitou primátora mesta Skalica dňa 23.10.2012 a bol určený správcovským organizáciám a predsedom bytových domov a SVB. V odbornom programe vystúpilo celkom 8 prednášajúcich s rôznymi témami týkajúcimi sa obnovy bytových domov a jej financovania.

PROGRAMOVÁ KONFERENCIA ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV SZBD

Dátum: 12. 9. 2012

Hotel Partizán na Táľoch sa stal miestom Programovej konferencie členských družstiev SZBD. Konala sa v dňoch 11.-12.9.2012 aj za účasti zástupcov Združenia pre podporu obnovy bytových domov, ktoré v odbornom programe reprezentoval jej prezidenet prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. Odborný program bol rozdelený do štyroch častí a priniesol účastníkom veľa odborných informácií aj tiež nastolil pestrú paletu rozvojových a organizačných tém prítomným členom SZBD.

ĎALŠÍ ODBORNÝ SEMINÁR SA KONAL V MALACKACH

Dátum: 31. 8. 2012

V posledný prázdninový deň 31.8.2012 sa na MsÚ Malacky konal odborný seminár Komplexná obnova bytových domov. Zorganizovalo ho Združenie pre podporu obnovy bytových domov v úzkej spolupráci s mestom Malacky, Stavebným bytovým družstvom občanov v Pezinku a spoločnosťou Termming. Po úvodnom príhovore primátora mesta pána Jozefa Ondrejku nasledoval odborný program zložený z desiatich príspevkov od odborníkov z rôznych oblastí obnovy bytových domov.

CONECO 2012 a poradensko-konzultačné centrum

Dátum: 27. 3. 2012

Poradensko-konzultačné centrum v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2012 žilo aj vďaka aktívnej účasti členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Podieľali sa významne na poskytovaní informácií a užitočných rád návštevníkom. Prínosom pre túto službu boli aj vzácne odborné rady od zástupcov SKSI, ktorí pôsobili v rámci stánku združenia. Počas piatich dní sme rozdali veľké množstvo propagačných materiálov a odborných rád. Okrem toho viacerí členovia využili príležitosť na svoje prezentácie aj v rámci workschopov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Zobrazeno 116-120 z 122

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA