Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Správy z akcií

ODBORNÉ SEMINÁRE V MESTÁCH GALANTA A PIEŠŤANY

Dátum: 21. 2. 2013

Prvé dva odborné semináre Komplexná obnova bytových domov sa uskutočnili 20.-21.2.2013 v mestách Galanta a Piešťany. Nad odbornými seminármi prevzali záštitu primátori oboch miest. Odborným garantom bol Prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. Oboch seminárov sa zúčastnili zástupcovia srávcovských spoločností, predsedovia bytových domov a zástupcovia samosprávy.

Vymenovanie do pracovnej skupiny MH SR

Dátum: 3. 12. 2012

Minister hospodárstva Slovenskej republiky vymenoval dňa 3.12.2012 nášho prezidenta prof.Ing. Dušana Petráša, PhD. za člena Pracovnej skupiny MH SR pre programovacie obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014-2020. Gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov na tejto pozícii.

V. medzinárodná konferencia KOBD prepísala históriu

Dátum: 22. 11. 2012

Združenie pre podporu obnovy bytových domov má za sebou najlepšie podujatie v histórii. Bola ňou V. medzinárodná konferencia KOBD, ktorá predčila očakávania účastníkov, partnerov, ale aj organizátorov. Výborný odborný program prilákal do Grand hotela Permon celkom cca 300 účastníkov z celého Slovenska. Do posledného miesta naplnená kapacita a výborné zvládnutie organizácie patrili k ďalším významným devízam tohoto podujatia. Osvedčilo sa, že trojdňový cyklus má svoje neodškriepiteľné výhody a preto už teraz sa môžete tešiť na budúcoročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v termíne 20.-22.11.2012.

VI. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KOBD 2012

Dátum: 22. 11. 2012

Malebná krajina pod Kriváňom a už tradičné miesto Grand hotel Permon sa stali opäť miestom stretnutia odborníkov a sympatizantov v oblasti komplexnej obnovy bytových domov. V dňoch 20.-22.11.2012 sa tu uskutočnila VI. medzinárodná konferencia KOBD. Každoročne záujem o toto podujatie zo strany účastníkov narastá a tak tohtoročná konferencia opäť zlomila rekord v počte účastníkov. Zásluhu na tom má nepochybne veľmi prierezový a kvalitne odborne zložený program, naši partneri, prednášatelia, prostredie a nezameniteľná atmosféra, ktorú vytvárali všetci jej aktéri počas troch dní konania.

VI. VALNÉ ZHROMAŽDENIE NÁŠHO ZDRUŹENIA

Dátum: 20. 11. 2012

V poradí šieste Valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov sa uskutočnilo 20.11.2012 opäť v Zámockej sále Grand hotela Permon. Zbilancovalo činnosť prebiehajúceho roka a hospodárenie združenia. Privítalo vo svojich radoch štyroch nových členov. Na základe konštruktívnej diskusie prijalo dôležité uznesenia týkajúce sa perspektívnej spolupráce a jej rozvoja s profesnými organizáciami a ústrednými orgánmi štátnej správy. Okrem toho schválilo rozpočet a plán aktivín na rok 2013.

Zobrazené 156-160 z 203

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA