Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ODBORNÉ SEMINÁRE - TRENČÍN A DUBNICA NAD VÁHOM

ODBORNÉ SEMINÁRE - TRENČÍN A DUBNICA NAD VÁHOM

Považie sa stalo miestom konania dvoch odborných seminárov s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Prvý sa uskutočnil 22.5.2019 v meste Trenčín pod záštitou primátora a s významnou podporou správcovských spoločností. Druhý seminár sa konal 23.5.2019 v Dubnici nad Váhom, pričom záštitu nad ním prevzali primátori miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. Odborným garantom oboch seminárov bol prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a nad oboma mal záštitu aj generálny riaditeľ ŠFRB. Veľmi dobrá účasť, zaujímavý odborný program a pozitívne hodnotenie z dotazníkov sú skvelým vysvedčením a novou inšpiráciou do budúcnosti.

Dátum vloženia: 31. 5. 2019 9:41
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2019 9:52
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA