Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ODBORNÉ SYMPÓZIUM VO ZVOLENE

ODBORNÉ SYMPÓZIUM VO ZVOLENE

Druhé tohtoročné odborné sympózium sa uskutočnilo 26.6.2017 vo Zvolene. Záštitu nad sympóziom prevzala primátorka mesta Zvolen a generálny riaditeľ ŠFRB. V priestoroch reštaurácie Centrum sa zišli záujemcovia o nové informácie súvisiace s komplexnou obnovou bytových domov, jej financovania, poistenia a vymáhania pohľadávok. Odborný garant sympózia prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. predstavil prítomným Manuál komplexnej obnovy BD.

Dátum vloženia: 29. 6. 2017 19:18
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2017 23:31
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA