Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ODBORNO - SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE ČLENOV

ODBORNO - SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE ČLENOV

V tradičnom čase, ale na netradičnom mieste sa 21.6.2016 stretli členovia Združenia pre podporu obnovy bytových domov na svojom odborno-spoločenskom meetingu. Stretnutie sa konalo v hoteli Kaskády /Sielnica/ a malo dva samostatné bloky vyplývajúce z názvu.

Odborná časť programu mala tieto body:

1. Tepelno-ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu,

2. Manuál kvalitnej obnovy BD – nové vydanie

3. X. medzinárodná konferencia KOBD 2016

4. Správa o činnosti a hospodárení za I. polrok 2016 - Budovy pre Budúcnosť

5. Návrh plánu aktivít združenia na II. polrok 2016

6. Diskusia

Veľmi dobrá účasť zástupcov jednotlivých spoločností a aktívny prístup k nastoleným témam vytvorili skvelú pracovnú atmosféru a prispeli k tomu, že vo všetkych bodoch programu členovia našli vhodné riešenie. Nadiskutovanejšími témami bol nový Manuál komplexnej obnovy BD a samozrejme aj výročná X. medzinárodné konferencia KOBD.

Po skončení rokovania sa členovia zišli v kolibe na spoločenskej časti. Príjemná atmosféra z pracovnej časti sa ešte viac umocnila dobrotami od hladu a smädu a tiež tradičným hosťom - hudobnou skupinou Vodopád. 

Zhodli sme sa v názore, že aj budúci ročník uskutočníme v týchto priestoroch a predbežný termín je 25.-27.6.2017 !!!

Dátum vloženia: 23. 6. 2016 10:28
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 6. 2017 23:42
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA