Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA  1

Situácia na Slovensku v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a prebiehajúcou pandémiou koronakrízy zasiahla aj stavebníctvo a nevyhla sa ani nášmu združeniu. Obmedzenie pohybu a prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia výrazne ovplyvnili aj dianie v združení a nim pripravovaným aktivitám.

V prvom polroku sa konalo predsedníctvo združenia celkom trikrát a na každom z rokovaní boli okrem iného prerokúvané aj otázky vplyvu koronakrízy na schválený plán aktivít.

Predsedníctvo združenia bolo vzhľadom k uvedenej situácii nútené prijať niekoľko zásadných rozhodnutí. 

Rušia sa nasledovné podujatia:

  1. CONECO 2020 a všetky plánované sprievodné podujatia.
  2. Valné zhromaždenie v Bratislave.
  3. Odborné semináre v mestách Trebišov, Brezno, Púchov a Martin.
  4. Odborné sympózia v mestách Košice, Nitra a Zvolen. 
  5. Účasť na pripravovaných podujatiach našími partnerskými združeniami.
  6. Odborno-spoločenské stretnutie členov a VZ v Sielnici.

Predsedníctvo združenia na svojich rokovaniach hľadalo alternatívne východiská pre prípravu aktivých, ktoré by bolo možné uskutočniť aj v čase núdzového stavu. V tejto časti boli uskutočnené viaceré marketingové opatrenia. Jednak zverejnenie príspevkov členov na webovej stránke, kompletný redizajn webovej stránky a naiac jej rozšírenie o newletter.

Osobitné úsilie predsedníctvo venovalo príprave nového rokovacieho poriadku, ktorý umožní hlasovať o uzneseniach VZ písomne. Súčasne sa venovalo príprave hlasovacieho aktu v súvislosti s voľbou prezidenta združenia.

Dátum vloženia: 30. 4. 2020 11:39
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 6. 2020 12:13
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA