Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Prečo by ste sa mali stať členom Združenia?

Prečo by ste sa mali stať členom Združenia? 1

Združenie pre podporu obnovy bytových domov chce odborne, organizačne a metodicky napomáhať svojim členom prostredníctvom najmä:

  • rôznych reklamných, mediálnych, marketingových a iných aktivít,
  • zabezpečovaním a organizovaním spoločných podujatí /semináre, odborné konferencie, vzdelávacie aktivity, ale aj iné spoločenské podujatia/,
  • poskytovaním informácií a poradenskej činnosti v oblastiach rozvoja, výstavby, rezidencializácie a obnovy bytových domov,
  • vzájomnej výmeny skúseností v týchto oblastiach.

Nemalý podiel na výhodnosti členstva by mala byť vzájomná podpora a kooperácia pri spoločných, ale aj individuálnych podnikateľských zámeroch jej členov (spoločné projekty a realizácie stavieb).

Chcem sa stať členom

Dátum vloženia: 6. 9. 2021 9:32
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 9. 2021 16:16
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA