Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2018

Aj v roku 2018 sa už tradične počas XII. medzinárodnej konferencie KOBD konalo aj valné zhromaždenie členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Konalo sa v príjemnej pracovnej atmosfére, kde v rámci programu dominovali najmä otázky a materiály týkajúce sa strategického smerovania združenia a prípravy nového Manuálu užívania a správy bytových domov.

V úvode celého rokovania boli do programu schválené aj nové body, ktoré sa týkali volieb do predsedníctva a udeľovania čestného členstva.

Dlhoročný člen predsedníctva Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD. požiadal o uvoľnenie. Prezident združenia s výkonným predsedom mu poďakovali za dlhoročnú aktívnu činnsoť v prospech združenia a odovzdali mi osvedčenie o čestnom členstve. Čestné členstvo bolo udelené aj Ing. Jánovi Otiepkovi, ktorý v združení zastupoval spoločnosť SGCP divízia Weber a pôsobil v pracovných komisiách a tiež ako člen dozornej rady.

Za člena predsedníctva združenia bol zvolený Ing. Igor Krajčovič.

V závere valného zhromaždenia členovia  diskutovali o príprave II. odbornej konferencie Efektívna správa bytového fondu, ktorá by mala byť zorganizovaná  opäť v spolupráci so Združením pre lepšiu správu BD. Členovia združenia jednoznačne odsúhlasili model vychádzajúci z tohtoročnej spoločnej konferencie a to, že odborný program bude spoločný v jednej konferenčnej sále a budú sa na ňom podieľať obe združenia rovnakou mierou.  K danej konferencii boli schválené aj partnerské hladiny.

VZ tiež schválilo výšku členského príspevku na rok 2019 s tým, že vytvorilo aj novú kategóriu - správcovské organizácie.

Platforma Budovy pre budúcnosť prezentovala svoje uskutočnené aktivity v roku 2018 a plán na rok 2019.

Najbližšie VZ sa bude konať 24.1.2018 v Kočovciach.

Prílohy

Menovacie dekréty_Suchánek a Otiepka

Menovacie dekréty_Suchánek a Otiepka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,83 kB

MATERIAL po VZ_Permon 2018

MATERIAL po VZ_Permon 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,01 kB

Prezenčná listina VZ 2018_Permon

Prezenčná listina VZ 2018_Permon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,15 kB

Strategické smerovanie združenia

Strategické smerovanie_po VZ_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,82 kB

UZNESENIA VZ 2018_Permon

UZNESENIA VZ 2018_Permon_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Dátum vloženia: 29. 11. 2018 10:32
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2019 13:38
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA