Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE A SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE

VALNÉ ZHROMAŽDENIE A SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE

Začiatok roka, konkrétne v dňoch 12.-13.1.2017 patril mimoriadnemu valnému zhromaždeniu členov združenia a následnému odborno-spoločenskému stretnutiu. Podujatia sa uskutočnili v malebnom kaštieli v Kočovciach a zúčastnilo sa ich celkom 33 účastníkov.

Úvod patril valnému zhromaždenie s nasledovným programom:

  1. Schválenie rokovacieho poriadku, voľba komisií
  2. Odovzdanie osvedčení novým členom združenia
  3. X. medzinárodná konferencia KOBD – video, spätná väzba a ostatné aktivity v roku 2016
  4. Čerpanie rozpočtu za rok 2016
  5. Návrh aktivít na I. polrok 2017 a XI. medzinárodná konferencia KOBD
  6. Manuál komplexnej obnov BD – prezentácia a nové doplnené vydanie,
  7. I. zmena rozpočtu na rok 2017,
  8. Legislatíva – návrhy zmien a odporúčania,
  9. Diskusia
  10. Návrh uznesenia z VZ

 

Novými členmi združenia sa stali spoločnosti KEMA Stavebné materiály, s.r.o. a GMR GAS, s.r.o.

Po rokovaní valného zhromaždenia si členovia spoločne v priateľskej atmosfére a dobréj nálade  vymieňali skúsenosti z praxe, plánovali spoločné aktivity a hodovali.   

 

Dátum vloženia: 27. 2. 2017 19:11
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 6. 2017 23:42
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA