Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE

Dňa 23.1.2020 sa v Kočovciach uskutočnilo valné zhromaždenie a odborno spoločenské stretnutie členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Predchádzalo mu rokovanie predsedníctva združenia a dozornej rady, ktorých závery a odporúčania následne prítomní členovia združenia na valnom zhromaždení schválili prijatím uznesení.

Materiály na rokovanie valného zhromaždenia dostali členovia vopred v elektronickej forme k naštudovaniu a následne pred rokovaním aj v písomnej forme. 

Návrh programu VZ /v prílohe/ bol dodržaný a vopred prerokovaný vrátane všetkých jeho bodov predsedníctvom združenia dozornou radou združenia.  Uprostred rokovania zaslal e-mailom prezident združenia oznámenie, že sa vzdáva funkcie prezidenta. Predsedníctvo na základe tejto skutočnosti muselo upraviť procedurálne záležitosti a návrhy uznesení a vyriešiť tiež spôsob ďalšieho fungovania združenia v zmysle stanov a rokovacieho poriadku. Odporúčania predsedníctva a dozornej rady, ktoré vznikli v dôsledku tejto situácie, ale aj  odporúčania, ktoré boli súčasťou pripravených materiálov, valné zhromaždenie prerokovalo a prijalo k nim uznesenia /v prílohe/. 

Novými členmi združenia sa stali spoločnosti eucert s.r.o. a Sika Slovensko, spol. s.r.o. a po podpísaní vyhlásenia k Etickému kódexu dostali osvedčenie o členstve.

VZ schválilo výsledky hospodárenia združenia za rok 2019, rámcový plán  akcií a aktivít na rok 2020, rozpočet na rok 2020 a základné  obsahové údaje ku XIV. medzinárodnej konferencii KOBD 2020 a jej partnerské hladiny.

Mimoriadne valné zhromaždenie sa bude konať 25.3.2020 v EXPO CLUBE /Incheba/ počas stavebného veľtrhu CONECO 2020.

Prílohy

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,71 kB

Osvedcenie - SIKA Slovensko

Osvedcenie - SIKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,19 kB

Osvedcenie - eucert

Osvedcenie - eucert.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,27 kB

Vyhlasenie k Eickemu kodexu_Sika

Vyhlasenie k Eickemu kodexu_Sika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,2 kB

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,89 kB

UZNESENIA VZ_KOCOVCE_2020

UZNESENIA VZ_KOCOVCE_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 991,02 kB
Dátum vloženia: 3. 2. 2020 8:43
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 2. 2020 8:28
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA