Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE 2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE 2018

Kaštieľ v Kočovciach sa stal 11.1.2018 miestom riadneho valného zhromaždenia členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Hlavnými témmi rokovania boli otázky hospodárenia združenia za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 a rámcový plán aktivít na rok 2018. Členovia na VZ prijali do svojich radov ďalších dvoch nových členov.

Stali sa nimi spoločnosti LAK CONSULTING s.r.o. a Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., ktorých predstavitelia si prevzali z rúk prezidenta osvedčenie o členstve. 

Priamo na valnom zhromaždení bolo tiež prezidentami podpísané Memorandum o spolupráci medzi Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením pre lepšiu správu bytových domov /v prílohe/.

Obidve združenia sa dohodli na vzájomnej spolupráci a podpore svojich aktivít a na tom, že prvým väčším spoločným podujatím bude odborná konferencia určená najmä správcom s názvom Efektívna správa bytových domov, ktorá sa uskutoční 9.-10.5.2018 v hoteli Sitno /Vyhne/. 

Na valnom zhromaždení boli tiež podpísané záväzky členov k dodržiavaniu a naplňaniu Etického kódexu.

Čestnými hosťami valného zhromaždenia boli prezidentka ZSVB na Slovensku pani Monika Šamková a riaditeľ SZBD pán Jaroslav Kováč.

Večerný spoločenský program bol príjemným spestrením pracovnej časti a niesol sa v duchu osláv okrúhleho výročia výkonného predsedu. 

Prílohy

Memorandum o spolupráci (1)

Memorandum o spolupráci (1).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 406,52 kB

Memorandum o spolupráci (2)

Memorandum o spolupráci (2).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 347,3 kB

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce (1)

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce (1).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 326,83 kB

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce (2)

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce (2).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 266,41 kB

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce (3)

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce (3).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 254,15 kB

Etický kódex - záväzok

Etický kódex - záväzok.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 256,14 kB

UZNESENIA VZ_2018_Kočovce

UZNESENIA_2018_Kočovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,99 kB
Dátum vloženia: 15. 1. 2018 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2018 14:49
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA