Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - SIELNICA 2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - SIELNICA 2019

Dňa 17.6.2019 v hoteli Kaskády /Sielnica/ sa konalo valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov. V úvode vo svojich radoch privítali členovia združenia nových dvoch členov, spoločnosti SanaTOP s.r.o. a AWCLEAN s.r.o. Následne boli členovia informovaní o podpísaní memoranda o spolupráci so Združením bytového hospodárstva Slovenska.

V pracovnej časti boli prerokované a schválené viaceré dôležité materiály. Medzi ne patrila správa o činnosti platformy Budovy pre budúcnosť, návrh zmeny stanov združenia, návrh členského príspevku na rok 2020, rámcový návrh aktivít na druhý polrok 2019 a návrh obsahu Manuálu užívania a správy bytových domov,. Prezident a súčasne odborný garant členov a prizvaných hostí tiež informoval o zámere obsahovej odbornej časti pripravovanej XIII. medzinárodnej konferencie KOBD 2019. Valné zhromaždenie návrh uznesení schválilo a po ich podpísaní budú zverejnené na webovej stránke.
Po valnom zhromaždení sa v príjemnom prostredí koliby a priateľskej atmosfére uskutočnilo tradičné spoločenské stretnutie členov. 

Prílohy

Materiály na_VZ_Sielnica 2019

Materiály na_VZ_Sielnica2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB

Záväzok k etickému kódexu nových členov

Záväzok k etickému kódexu nových členov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,03 kB

Osvedcenie - SanaTOP

Osvedcenie - SanaTOP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,25 kB

Osvedcenie - AWCLEAN

Osvedcenie - AWCLEAN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,58 kB

Memorandum o spolupráci_ZBHS

Memorandum o spolupráci_ZBHS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 754,71 kB

Uznesenie VZ Sielnica_jun_2019

Uznesenie VZ Sielnica_jun_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534 kB

Zmena stanov_jun_2019

Zmena stanov_jun_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,25 kB
Dátum vloženia: 20. 6. 2019 15:09
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2019 13:49
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA