Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA

Prvý večer odbornej konferencie 22.11.2017 malo Združenie pre podporu obnovy bytových domov rezervované už tradične valnému zhromaždeniu členov. Veľmi dobrá účasť a vyslovene pracovná atmosféra prispeli k tomu, že prerokované okruhy tém a schválené uznesenia posúvajú združenie kvalitatívne ešte vyššie.

Významným medzníkom v napĺňaní obsahu Stanov a Etického kódexu  bolo podpísanie nasledovného záväzku členov:

"My, podpísaní  členovia Združenia pre podporu obnovy bytových domov /ďalej len Združenie/, v záujme rozvíjania transparentnej spolupráce jednotlivých členov vo vnútri Združenia, ale aj spolupráce s inými združeniami, organizáciami, mestami a obcami v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí, a dodržiavania etiky pri vykonávaní  všetkých činností v záujme Združenia, ako aj jeho jednotlivých členov, sa zaväzujeme, že budeme dodržiavať Stanovy a Etický kódex Združenia". 

 

 

Prílohy

UZNESENIA VZ 2017 (1)

UZNESENIA VZ 2017 (1).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 135,98 kB

UZNESENIA VZ 2017 (2)

UZNESENIA VZ 2017 (2).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 192,39 kB

UZNESENIA VZ 2017 (3)

UZNESENIA VZ 2017 (3).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 157,85 kB

UZNESENIA VZ 2017 (4)

UZNESENIA VZ 2017 (4).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 128,4 kB

UZNESENIA VZ 2017 (5)

UZNESENIA VZ 2017 (5).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 127,51 kB

UZNESENIA VZ 2017 (6)

UZNESENIA VZ 2017 (6).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 128,93 kB

UZNESENIA VZ 2017 (7)

UZNESENIA VZ 2017 (7).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 125,33 kB
Dátum vloženia: 3. 12. 2017 9:56
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 1. 2018 12:24
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA