Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Výhercovia „NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM“

Výhercovia „NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM“ 1

Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2020 bol zavŕšený svojim 13. ročníkom. Napriek komplikovanej pandemickej situácii a po predĺžení termínov na podanie prihlášok do súťaže sme sa dopracovali k finálnemu záveru tejto súťaže.

Výherné domy budú obdarované hlavne vďaka Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., ktorá sa roky výrazne podieľa na tejto tradičnej obľúbenej súťaži. Vecnými cenami prispejú výhercom Združenie pre podporu obnovy bytových domov a Vydavateľstvo odborných časopisov – časopis Správca bytových domov a www.tzbportal.sk.

Výherné domy:
1. miesto – symbolický šek v hodnote 1700 € cena od PSS, a.s. získal bytový dom Banícka 802/33,35,37, Skalnica, Poprad
2. miesto – symbolický šek v hodnote 700 € cena od PSS, a.s. získal bytový dom Gen. Ludvika Svobodu 1751/28-35, Laca Novomeského 1752/1-11, Rimavská Sobota
3. miesto – symbolický šek v hodnote 700 € cena od PSS, a.s. získal bytový dom Janka Kráľa č. 1007/5, Snina
4. cenu Združenia pre obnovu bytových domov získal bytový dom Ulica J. Kollára 363, Žiar nad Hronom
5. cenu V.O.Č. Slovakia s.r.o. a www.tzbportal.sk získal bytový dom Janka Kráľa č. 1007/5, Snina

Na hodnotení sa podieľali:
Dušan Petráš – prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov – predseda poroty a kol.
Pavol Hlušek – riaditeľ SBD Púchov
Mária Marková – výkonný predseda Združenia pre podporu obnovy bytových domov
Katarína Niňajová – riaditeľ pre obchody právnických osôb PSS
Eugen Kurimský – V.O.Č. Slovakia s.r.o., vydavateľ časopisu Správca bytových domov a autor projektu súťaže NOBD
Miloš Blanárik – poradca predstavenstva PSS, a. s.


Všetky informácie si čoskoro môžete prečítať v časopise Správca bytových domov – 2/2020 na stránkach https://voc.sk/

Dátum vloženia: 1. 6. 2021 10:41
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2021 10:45
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA