Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM

V rámci stavebného veľtrhu Coneco/Racioenergia 2017 boli aj tohto roku vyhlasovaní a oceňovaní víťazi súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2017. Bol to už deviaty ročník súťaže a na všetkých sa spoločne podieľali PSS, a.s., V.O.Č. Slovakia, s.r.o. a Združenie pre podporu obnovy bytových domov. Predstavitelia týchto spoločností ceny osobne odovzdali.

VÍŤAZI SÚŤAŽE „ NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM ROKU 2016“

 

Cena PSS, a.s.:

 

  1. miesto:

Bytový dom SVB Trenčianska 78, Nová Dubnica ........ súťažil pod poradovým číslom 6

Cenu prevezme: Anastázia Čuridlová a Ing. Emil Janoško

Realizačná spoločnosť:  E-RAN Slovakia, spol.  s r.o., Trenčín

Projektant: Miroslav Kováčik

 

      2. miesto:

Spoločenstvo vlastníkov bytov CENTRUM, Štúrova 342/3 Hanušovce na Topľou  v správe spoločnosti BYTERM VRANOV N.T. s.r.o. ................. súťažil pod poradovým číslom 4

Cenu prevezme: Ing. Ivan Palkovič

Realizačná spoločnosť:  PMG STAV SK, s.r.o. Gbeľany

Projektant:  Ing. arch. Mária Sardahelyová

 

  1. miesto:

Bytový dom Federátov 8-16, Prešov v správe spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov ............... súťažil pod poradovým číslom 2

Cenu prevezme: Ing. Štefan Szidor – zástuca bytového domu a PhDr. Jozef Čupa zástupca správcu

Realizačná spoločnosť:  Ten OPP, s.r.o. Prešov v zastúpení Ing. Cyril Klobušovský

Projektant:  M.I.TECH, spol. s r.o. Prešov

 

Cena za architektúru od Združenia pre podporu obnovy bytových domov:

Bytový dom Žitavská 13-17, Senec v správe Stavebného bytového družstva občanov Pezinok.......... súťažil pod poradovým číslom 5

Cenu prevezme: Ing. Oľga Grosschmidtová

Realizačná spoločnosť:  E-RAN Slovakia, spol.  s r.o., Trenčín

Projektant:  Miestor PROJEKT, s.r.o.

 

Cena V.O.Č. Slovakia, s.r.o. :

Bytový dom Park Angelínum 17-18, Košice v správe spoločenstva vlastníkov bytov.......... súťažil pod poradovým číslom 3

Cenu prevezme: Ing. Petra Gardošíková

Realizačná spoločnosť:  IZOLEX BAU, s.r.o.

Projektant:  IZOLA Aprojekt, s.r.o.

Dátum vloženia: 4. 4. 2017 14:13
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2017 23:31
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA