Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ZBORNÍK 2020 - objednávka

Po zaplatení Vám na e-mail príde faktúra.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: Vaše IČO
Poznámka: Zborník KOBD 2020

Objednávkový formulár na zborník z XIV. medz. konferencie KOBD 2020

Cena 20 €/ks a poštovné

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA