Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PRIHLÁŠKA NA KOBD 2021

Konferenčný poplatok je vo výške:

75 Eur/ osoba + večerný raut (bez ubytovania)

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: 032022
Na e-mail Vám príde faktúra až po zaplatení

Ubytovanie a stravovanie si hradí každý účastník, resp. organizácia priamo cez hotel - najneskôr do 11.3.2022.

Pošlite krátku objednávku na firmy@hotelpermon.sk a napíšte, že sa zúčastníte konferencie KOBD. Následne Vám bude od hotela Permon zaslané potvrdenie o rezervácií a vystavenie zálohovej faktúry. V prípade ak máte záujem ubytovať sa na viac ako jednu noc, ubytovanie si riešite osobne s hotelom Permon cez e-mail na adrese firmy@hotelpermon.sk.

Z konferencie budú robené fotografické záznamy a účastník prihlásením sa na konferenciu súhlasí s ich zverejnením na webových stránkach organizátora a partnerov a v printových médiách.

Zaslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR uverejnených na www.obnova-domov.sk. Informácie o tom, ako bude ZpPOBD spracúvať Vaše osobné údaje, nájdete na www.obnova-domov.sk.

DÔLEŽITÉ!!!

NEZABUDNITE si skontrolovať, či sa prihláška poslala v poriadku. Zobrazí sa oznam a príde Vám do minúty kópia prihlášky na Váš e-mail(možno spadne do SPAMU)! Ak sa ukázala chyba, odošlite prihlášku ešte raz (občas nastane chyba a treba to iba znova odoslať).

Máte problém s prihlásením? Zavolajte nám alebo napíšte a my Vás prihlásime osobne.
Telefónne číslo:
+421 907 753 597
E-mail: konferencia@obnova-domov.sk

(tu budete mať oznam po odoslaní prihlášky)

Prihláška na KOBD 2021

22.- 23.3.2022 - Konferencia KOBD 2021
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie
ZBORNÍK - tlačená verzia 25 Eur/ks
ZBORNÍK - USB verzia 20 Eur/ks
PO ODOSLANÍ SI SKONTROLUJTE, ŽE PREŠLA PRIHLÁŠKA V PORIADKU! ZA PÁR SEKÚND VÁM PRÍDE KÓPIA PRIHLÁŠKY DO VÁŠHO E-MAILU! AK SA TAK NESTANE, ODOŠLITE PRIHLÁŠKU ZNOVA!

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA