Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PROGRAM

Téma: Energetická a ekonomická efektívnosť pri prevádzke bytových domov

Štvrtok 4.5.2023

8:30 – 10:00 Registrácia

Otvorenie konferencie

Príhovor: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

10:00 – 11:50

I. Zákon a vyhlášky o energetickej hospodárnosti bytových domov (vedie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)

 1. Petráš, D. – SvF STU Bratislava: Budova s nulovou potrebou energie.
 2. Petrus, M. – MHSR: Novela zákona o tepelnej energetike.
 3. Gladiš, M. – Poláček&Partners: Energetické spoločenstvá a komunity vyrábajúce energiu z OZE.
 4. Žák, J. – Poláček&Partners: Výstavba po novom.
 5. Robl, P. – BPB: Podpora obnovy bytových domov z OP Slovensko 2021 – 2027 a vplyv revízie Smernice o energetickej hospodárnosti budov.

11:50 – 13:20 Prestávka na obed v reštaurácii

13:20 – 15:10

II. Obnova a realizácia bytových domoch (vedie Ing. Martin Henčel)

 1. Gerboc, M. – Vyregulovanie SK: Praktické skúsenosti s vyregulovaním rozvodov teplej vody.
 2. Kováč, M. – Sanatop: Starostlivosť a údržba zateplených fasád.
 3. Plško, J. Michalcová, E. – PSS: Výhody financovania obnovy bytových domov v PSS.
 4. Hlavinková, M. Mlynarčík, J. – Saint-Gobain Construction: Komplexná ponuka systémových riešení pre obnovu budov.
 5. Petrovičová, A. – Lukystav: Potrebuje dnes ešte niekto argumenty pre zateplenie?

15:10 – 15:30 Prestávka na kávu

15:30 – 17:20

III. Obnoviteľné zdroje energie a realizácia TZB (vedie Ing. Igor Krajčovič)

 1. Piták, D. – TERMOSERVIS: Perspektívy zásobovania teplom a chladom v zdieľaných sústavách Centrálneho zásobovania tepla a chladu.
 2. Vranay, F. – STU TUKE: Tepelné straty a spotreba v rozvodoch teplej vody.
 3. Vojtaššák, J. – Daikin: Vplyv obsaditeľnosti a užívateľského nastavenia na spotrebu energie pri vykurovaní.
 4. Lukašík, D. – Centrum výskumu ekonomiky OZE: Reálna transformácia obnovy CZT.
 5. Šmelík, J. – ENERGIA-REAL: OZE v sústavách – zníženie spotreby.

17:20 – 18:30 Diskusné fórum (Piták, Vranay, Piterka, Madáč)

Večera v reštaurácii od 17:30 – 21:00

Večerný program od 21:00 RETRO PÁRTY - DJ Peter Hurajt z rádia VLNA.

Piatok 5.5.2023

9:00 – 10:50

IV. Meranie a rozúčtovanie tepla – prezentovaný súčasný a novelizovaný stav (vedie Ing. Michal Piterka)

 1. Piterka, M. – SBD Komárno: Meranie a rozpočítavanie tepla.
 2. Slezák, M. – ÚNMS SR: Novela zákona o metrológií.
 3. Illith, R. – SPP-D: Zdroje tepla – hodnota za peniaze.
 4. Verčimák, M. – ZSVB: Decentralizovaný zdroj tepla v podmienkach energetickej krízy.
 5. Buzaši, J. – SBD Banská Bystrica: Náklady za dodávku tepla vypočítané náhradným spôsobom.

10:50 – 11:10 Prestávka na kávu

11:10 – 13:10

V. Financovanie/ Správa/ Poistenie (vedie Pavol Hlušek)

 1. Holinďák, M. – PREMIUM IC: Nový vietor na poistnom trhu.
 2. Plevák, S. – SLSP: Ako financovať bytové domy v čase krízy.
 3. BARTOŠ, J. – ŠFRB SR: Obnova BD z prostriedkov ŠFRB pre rok 2023.
 4. Ferdinandy, D. – Ferdinandy Consulting Slovakia: Podpoistenosť BD vs. Poistné plnenie v prípade vzniknutých škôd.
 5. Šamková, M. – ZSVB: 25. rokov pôsobenia ZSVB.
 6. Gembešová, L. – AINova: Aktuálna situácia vo vzdelávaní správcov BD.

13:10 Záver konferencie

Obed na vlastné náklady (platí sa priamo v reštaurácii alebo na recepcii).

loga

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA