Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PRIHLÁSIŤ SA

webinár

Milí záujemcovia,

na tejto stránke nájdete všetko potrebné, aby ste sa mohli stať aktívnymi účastníkmi.

WEBINÁR

20 Eur / ONLINE osoba

Po prihlásení Vám na e-mail príde faktúra a link na ONLINE konferenciu.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: 160621
Do poznámky napíšte: meno a prezvisko alebo názov firmy

Zaslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR uverejnených na www.obnova-domov.sk.
Informácie o tom, ako bude ZpPOBD spracúvať Vaše osobné údaje, nájdete na www.obnova-domov.sk.

Prihláška na WEBINÁR

16.06.2021 WEBINÁR

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA