Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PRIHLÁSIŤ SA

webinár

Milí záujemcovia,

na tejto stránke nájdete všetko potrebné, aby ste sa mohli stať aktívnymi účastníkmi.

WEBINÁR

25 Eur + DPH = 30 Eur / ONLINE osoba

Po prihlásení Vám na e-mail príde faktúra a link na ONLINE konferenciu.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: 300321

Prihláška na WEBINÁR

30.03.2021 WEBINÁR
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je päť plus jedna 

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA