Navigácia

Obsah

Adresa:

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 

Nájdete nás v budove MsÚ Martin č.d.419

E-mail: 
obnova-domov@obnova-domov.sk 

Mobil: 

+421 905 708 291

Fakturačné údaje:

IČO: 42059046
DIČ: 2022392449
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600

IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Výkonný predseda: 
Ing. Miroslav Vereš