Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 23
posledná

#

ODBORNÉ SYMPÓZIUM - BANSKÁ BYSTRICA

Už niekoľko rokov sa býva zvykom, že v deň konania večerného valného zhromaždenia Združenia pre podporu obnovy bytových domov organizujeme aj odborné sympózium. Tentokrát sa konalo v hoteli Dixon v Banskej Bystrici 17.6.2019. Spoluorganizátormi podujatia boli ZSVB na Slovensku, ZSaUN a SBD Banská Bystrica. Zaujímavý odborný program bol rozdelený do troch sekcií a prilákal veľmi veľa účastníkov. celý text

Konferencia a sympózium | 20. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA NA ODBORNÉ SYMPÓZIUM V BANSKEJ BYSTRICI

Dňa 17.6.2019 sa v hoteli Dixon v Banskej Bystrici uskutoční pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Organizačne sa na jeho príprave a odbornom programe podieľajú Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností a Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica. Odborný program a pokyny nájdete v priloženej pozvánke. celý text

Konferencia a sympózium | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÉ SEMINÁRE - TRENČÍN A DUBNICA NAD VÁHOM

Považie sa stalo miestom konania dvoch odborných seminárov s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Prvý sa uskutočnil 22.5.2019 v meste Trenčín pod záštitou primátora a s významnou podporou správcovských spoločností. Druhý seminár sa konal 23.5.2019 v Dubnici nad Váhom, pričom záštitu nad ním prevzali primátori miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. Odborným garantom oboch seminárov bol prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a nad oboma mal záštitu aj generálny riaditeľ ŠFRB. Veľmi dobrá účasť, zaujímavý odborný program a pozitívne hodnotenie z dotazníkov sú skvelým vysvedčením a novou inšpiráciou do budúcnosti. celý text

Odborný seminár | 31. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKY - odborné semináre TRENČÍN A DUBNICA NAD VÁHOM

Dva odborné semináre Manuál komplexnej obnovy bytových domov sa uskutočnia tentokrát na Považí. 22.5.2019 bude hostiteľom mesto Trenčín, ktorého primátor spolu s generálnym riaditeľom ŠFRB prevzali na seminárom záštitu. V nasledujúci deň 23.5.2019 sa bude seminár konať v Dubnici nad Váhom a tiež pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB a primátorov miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. Program a organizačné pokyny nájdete v priložených pozvánkach. celý text

Pozvánky na odborné semináre, ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

MANUÁL KOMPLEXNEJ OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV - TOPOĽČANY

V zasadačke MsÚ Topoľčany pod záštitou primátorky mesta a generálneho riaditeľa ŠFRB sa dňa 17.4.2019 uskutočnil odborný seminár. Jeho témou bola komplexná obnova bytových domov a jej možné financovanie z prostriedkov ŠFRB. Správcovské spoločnosti pôsobiace v meste Topoľčany vyslali na seminár svojich zástupcov a podľa spätnej väzby a vyhodnotených dotazníkov odchádzali spokojní a s novými poznatkami. celý text

ostatné | 22. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 23
posledná