Navigácia

Obsah

PF 2020

Správy

prvá
z 24
posledná

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR - NITRA

Odborný seminár "Manuál komplexnej obnovy bytových domov" sa bude konať 12.9.2019 v Nitre. Záštitu nad ním prevzali primátor mesta Nitra a generálny riaditeľ ŠFRB. Odborný seminár je organizovaný v spolupráci s OSBD Nitra, spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. a našimi partnerskými organizáciami Združením bytového hospodárstva Slovenska a Slovenským zväzom bytových družstiev. Pozvánku s odborným programom a organizačnými pokynmi nájdete v prílohe. celý text

Pozvánky na odborné semináre, ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - SIELNICA 2019

Dňa 17.6.2019 v hoteli Kaskády /Sielnica/ sa konalo valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov. V úvode vo svojich radoch privítali členovia združenia nových dvoch členov, spoločnosti SanaTOP s.r.o. a AWCLEAN s.r.o. Následne boli členovia informovaní o podpísaní memoranda o spolupráci so Združením bytového hospodárstva Slovenska.
celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÉ SYMPÓZIUM - BANSKÁ BYSTRICA

Už niekoľko rokov sa býva zvykom, že v deň konania večerného valného zhromaždenia Združenia pre podporu obnovy bytových domov organizujeme aj odborné sympózium. Tentokrát sa konalo v hoteli Dixon v Banskej Bystrici 17.6.2019. Spoluorganizátormi podujatia boli ZSVB na Slovensku, ZSaUN a SBD Banská Bystrica. Zaujímavý odborný program bol rozdelený do troch sekcií a prilákal veľmi veľa účastníkov. celý text

Konferencia a sympózium | 20. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA NA ODBORNÉ SYMPÓZIUM V BANSKEJ BYSTRICI

Dňa 17.6.2019 sa v hoteli Dixon v Banskej Bystrici uskutoční pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Organizačne sa na jeho príprave a odbornom programe podieľajú Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností a Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica. Odborný program a pokyny nájdete v priloženej pozvánke. celý text

Konferencia a sympózium | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÉ SEMINÁRE - TRENČÍN A DUBNICA NAD VÁHOM

Považie sa stalo miestom konania dvoch odborných seminárov s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Prvý sa uskutočnil 22.5.2019 v meste Trenčín pod záštitou primátora a s významnou podporou správcovských spoločností. Druhý seminár sa konal 23.5.2019 v Dubnici nad Váhom, pričom záštitu nad ním prevzali primátori miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. Odborným garantom oboch seminárov bol prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a nad oboma mal záštitu aj generálny riaditeľ ŠFRB. Veľmi dobrá účasť, zaujímavý odborný program a pozitívne hodnotenie z dotazníkov sú skvelým vysvedčením a novou inšpiráciou do budúcnosti. celý text

Odborný seminár | 31. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 24
posledná