Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 22
posledná

VI. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KOBD 2012

Malebná krajina pod Kriváňom a už tradičné miesto Grand hotel Permon sa stali opäť miestom stretnutia odborníkov a sympatizantov v oblasti komplexnej obnovy bytových domov. V dňoch 20.-22.11.2012 sa tu uskutočnila VI. medzinárodná konferencia KOBD. Každoročne záujem o toto podujatie zo strany účastníkov narastá a tak tohtoročná konferencia opäť zlomila rekord v počte účastníkov. Zásluhu na tom má nepochybne veľmi prierezový a kvalitne odborne zložený program, naši partneri, prednášatelia, prostredie a nezameniteľná atmosféra, ktorú vytvárali všetci jej aktéri počas troch dní konania. celý text

ostatné | 22. 11. 2012 | Autor: Správce Webu

VI. VALNÉ ZHROMAŽDENIE NÁŠHO ZDRUŹENIA

V poradí šieste Valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov sa uskutočnilo 20.11.2012 opäť v Zámockej sále Grand hotela Permon. Zbilancovalo činnosť prebiehajúceho roka a hospodárenie združenia. Privítalo vo svojich radoch štyroch nových členov. Na základe konštruktívnej diskusie prijalo dôležité uznesenia týkajúce sa perspektívnej spolupráce a jej rozvoja s profesnými organizáciami a ústrednými orgánmi štátnej správy. Okrem toho schválilo rozpočet a plán aktivín na rok 2013. celý text

ostatné | 20. 11. 2012 | Autor: Správce Webu

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD V MESTE SKALICA

Záverečný tohtoročný odborný seminár Komplexná obnova bytových domov sa konal v meste Skalica. Uskutočnil sa pod záštitou primátora mesta Skalica dňa 23.10.2012 a bol určený správcovským organizáciám a predsedom bytových domov a SVB. V odbornom programe vystúpilo celkom 8 prednášajúcich s rôznymi témami týkajúcimi sa obnovy bytových domov a jej financovania. celý text

ostatné | 23. 10. 2012 | Autor: Správce Webu

PROGRAMOVÁ KONFERENCIA ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV SZBD

Hotel Partizán na Táľoch sa stal miestom Programovej konferencie členských družstiev SZBD. Konala sa v dňoch 11.-12.9.2012 aj za účasti zástupcov Združenia pre podporu obnovy bytových domov, ktoré v odbornom programe reprezentoval jej prezidenet prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. Odborný program bol rozdelený do štyroch častí a priniesol účastníkom veľa odborných informácií aj tiež nastolil pestrú paletu rozvojových a organizačných tém prítomným členom SZBD. celý text

ostatné | 12. 9. 2012 | Autor: Správce Webu

ĎALŠÍ ODBORNÝ SEMINÁR SA KONAL V MALACKACH

V posledný prázdninový deň 31.8.2012 sa na MsÚ Malacky konal odborný seminár Komplexná obnova bytových domov. Zorganizovalo ho Združenie pre podporu obnovy bytových domov v úzkej spolupráci s mestom Malacky, Stavebným bytovým družstvom občanov v Pezinku a spoločnosťou Termming. Po úvodnom príhovore primátora mesta pána Jozefa Ondrejku nasledoval odborný program zložený z desiatich príspevkov od odborníkov z rôznych oblastí obnovy bytových domov. celý text

ostatné | 31. 8. 2012 | Autor: Správce Webu
prvá
z 22
posledná