Navigácia

Obsah

PF 2020

Správy

prvá
z 24
posledná

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD V MESTE SKALICA

Záverečný tohtoročný odborný seminár Komplexná obnova bytových domov sa konal v meste Skalica. Uskutočnil sa pod záštitou primátora mesta Skalica dňa 23.10.2012 a bol určený správcovským organizáciám a predsedom bytových domov a SVB. V odbornom programe vystúpilo celkom 8 prednášajúcich s rôznymi témami týkajúcimi sa obnovy bytových domov a jej financovania. celý text

ostatné | 23. 10. 2012 | Autor: Správce Webu

PROGRAMOVÁ KONFERENCIA ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV SZBD

Hotel Partizán na Táľoch sa stal miestom Programovej konferencie členských družstiev SZBD. Konala sa v dňoch 11.-12.9.2012 aj za účasti zástupcov Združenia pre podporu obnovy bytových domov, ktoré v odbornom programe reprezentoval jej prezidenet prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. Odborný program bol rozdelený do štyroch častí a priniesol účastníkom veľa odborných informácií aj tiež nastolil pestrú paletu rozvojových a organizačných tém prítomným členom SZBD. celý text

ostatné | 12. 9. 2012 | Autor: Správce Webu

ĎALŠÍ ODBORNÝ SEMINÁR SA KONAL V MALACKACH

V posledný prázdninový deň 31.8.2012 sa na MsÚ Malacky konal odborný seminár Komplexná obnova bytových domov. Zorganizovalo ho Združenie pre podporu obnovy bytových domov v úzkej spolupráci s mestom Malacky, Stavebným bytovým družstvom občanov v Pezinku a spoločnosťou Termming. Po úvodnom príhovore primátora mesta pána Jozefa Ondrejku nasledoval odborný program zložený z desiatich príspevkov od odborníkov z rôznych oblastí obnovy bytových domov. celý text

ostatné | 31. 8. 2012 | Autor: Správce Webu

CONECO 2012 a poradensko-konzultačné centrum

Poradensko-konzultačné centrum v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2012 žilo aj vďaka aktívnej účasti členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Podieľali sa významne na poskytovaní informácií a užitočných rád návštevníkom. Prínosom pre túto službu boli aj vzácne odborné rady od zástupcov SKSI, ktorí pôsobili v rámci stánku združenia. Počas piatich dní sme rozdali veľké množstvo propagačných materiálov a odborných rád. Okrem toho viacerí členovia využili príležitosť na svoje prezentácie aj v rámci workschopov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. celý text

ostatné | 27. 3. 2012 | Autor: Správce Webu

5. Valné zhromaždenie ZpPOBD

23.11.2011 na záver prvého dňa odbornej konferencie sa v Zámockej sále Grand hotela Permon stretli členovia Združenia pre podporu obnovy bytových domov na zasadnutí svojho riadneho Valného zhromaždenia. Ťažisko rokovania sa týkalo predovšetkým hodnotenia uplynulého vývoja, schvaľovania rozpočtu na rok 2012, partnerskej spolupráce s inými združeniami, návrhu a schvaľovaniu dodatku č.2 stanov a tiež zostavovaniu bohatého plánu vlastných aktivít na rok 2012. celý text

ostatné | 23. 11. 2011 | Autor: Správce Webu
prvá
z 24
posledná