Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 22
posledná

#

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE 2019

V Kaštieli Kočovce sa zišli členovia Združenia pre podporu obnovy bytových domov na svojom riadnom valnom zhromaždení. Konalo sa 24.1.2019 a bolo už tradične následne spojené so spoločenským stretnutím členov. Hlavnými témami valného zhromaždenia boli oblasti hospodárenia združenia za rok 2018 a schvaľovanie rozpočtu na rok 2019. celý text

Spoločonské stretnutie členov združenia, ostatné | 2. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

XII. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KOBD 2018

Združenie pre podporu obnovy bytových domov zorganiztovalo už svoju dvanástu odbornú konferenciu Komplexná obnova bytových domov. Konala sa v dňoch 21.-23.11.2018 v Grand hoteli Permon pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB pána Ing. Juraja Kurňavku a s odbornou garanciou prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. Tohtoročný podtitul konferencie bol Budovy s takmer nulovou potrebou energie. celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2018

Aj v roku 2018 sa už tradične počas XII. medzinárodnej konferencie KOBD konalo aj valné zhromaždenie členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Konalo sa v príjemnej pracovnej atmosfére, kde v rámci programu dominovali najmä otázky a materiály týkajúce sa strategického smerovania združenia a prípravy nového Manuálu užívania a správy bytových domov. celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU KOBD 2018 1

POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU KOBD 2018

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na XII. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2018. Uskutoční sa v dňoch 21.-23.11.2018 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. Osem odborných sekcií a panelová diskusia sú lákavou ponukou pre získanie nových informácií a skúseností z praxe. Všetko potrebné po odbornej aj organizačnej stránke nájdete na tejto webovej stránke v časti KONFERENCIA KOBD 2018 - informácie. Pozvánku s odborným programom nájdete aj tu v prílohe. Prihlasovanie všetkých účastníkov je výlučne elektronické. Príďte medzi nás zmúdrieť a stráviť príjemné chvíle! celý text

ostatné, Konferencia a sympózium | 21. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÉ SYMPÓZIUM V ŽILINE

V zasadačke Mestského úradu Žilina sa 27.9.2018 uskutočnilo odborné sympózium Komplexná obnova bytových domov pod záštitou primátora mesta Žilina. Pozvanie naň prijalo 76 účastníkov, ktorí vytvorili veľmi dobrú atmosféru a aktívne sa zapájali do diskusie k jednotlivým prezentáciám. V troch sekciách odznelo celkom deväť prezentácií z rôznych oblastí týkajúcich sa obnovy bytových domov. celý text

ostatné, Konferencia a sympózium | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 22
posledná