Navigácia

Obsah

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE

Typ: Spoločonské stretnutie členov združenia | ostatné
Dňa 23.1.2020 sa v Kočovciach uskutočnilo valné zhromaždenie a odborno spoločenské stretnutie členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Predchádzalo mu rokovanie predsedníctva združenia a dozornej rady, ktorých závery a odporúčania následne prítomní členovia združenia na valnom zhromaždení schválili prijatím uznesení.

Materiály na rokovanie valného zhromaždenia dostali členovia vopred v elektronickej forme k naštudovaniu a následne pred rokovaním aj v písomnej forme. 

Návrh programu VZ /v prílohe/ bol dodržaný a vopred prerokovaný vrátane všetkých jeho bodov predsedníctvom združenia dozornou radou združenia.  Uprostred rokovania zaslal e-mailom prezident združenia oznámenie, že sa vzdáva funkcie prezidenta. Predsedníctvo na základe tejto skutočnosti muselo upraviť procedurálne záležitosti a návrhy uznesení a vyriešiť tiež spôsob ďalšieho fungovania združenia v zmysle stanov a rokovacieho poriadku. Odporúčania predsedníctva a dozornej rady, ktoré vznikli v dôsledku tejto situácie, ale aj  odporúčania, ktoré boli súčasťou pripravených materiálov, valné zhromaždenie prerokovalo a prijalo k nim uznesenia /v prílohe/. 

Novými členmi združenia sa stali spoločnosti eucert s.r.o. a Sika Slovensko, spol. s.r.o. a po podpísaní vyhlásenia k Etickému kódexu dostali osvedčenie o členstve.

VZ schválilo výsledky hospodárenia združenia za rok 2019, rámcový plán  akcií a aktivít na rok 2020, rozpočet na rok 2020 a základné  obsahové údaje ku XIV. medzinárodnej konferencii KOBD 2020 a jej partnerské hladiny.

Mimoriadne valné zhromaždenie sa bude konať 25.3.2020 v EXPO CLUBE /Incheba/ počas stavebného veľtrhu CONECO 2020.


Prílohy

Vytvorené: 3. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2020 08:28
Autor: Správce Webu