Navigácia

Obsah

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - SIELNICA 2019

Typ: ostatné
Dňa 17.6.2019 v hoteli Kaskády /Sielnica/ sa konalo valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov. V úvode vo svojich radoch privítali členovia združenia nových dvoch členov, spoločnosti SanaTOP s.r.o. a AWCLEAN s.r.o. Následne boli členovia informovaní o podpísaní memoranda o spolupráci so Združením bytového hospodárstva Slovenska.

V pracovnej časti boli prerokované a schválené viaceré dôležité materiály. Medzi ne patrila správa o činnosti platformy Budovy pre budúcnosť, návrh zmeny stanov združenia, návrh členského príspevku na rok 2020, rámcový návrh aktivít na druhý polrok 2019 a návrh obsahu Manuálu užívania a správy bytových domov,. Prezident a súčasne odborný garant členov a prizvaných hostí tiež informoval o zámere obsahovej odbornej časti pripravovanej XIII. medzinárodnej konferencie KOBD 2019. Valné zhromaždenie návrh uznesení schválilo a po ich podpísaní budú zverejnené na webovej stránke.
Po valnom zhromaždení sa v príjemnom prostredí koliby a priateľskej atmosfére uskutočnilo tradičné spoločenské stretnutie členov. 


Prílohy

Vytvorené: 20. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 7. 2019 13:49
Autor: Správce Webu