Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

EKONORM, s.r.o.

Adresa: 

Staškov 536,
023 53 Staškovekonormservis

Zástupca v združení:

Korduliak Jozef

Kontakt:

tel.: 0903 524 159
e-mail: korduliak@ekonomservis.sk
web stránka: www.ekonomservis.sk

PREDSTAVENIE ČLENA

EKONORM – Lodžie plné pohody

E-mail: lodzie@ekonorm.sk

Ponúknuť viac pri obnove a rekonštrukciách bytových domov sa snaží spoločnosť  EKONORM s.r.o. , ktorá je držiteľom originálneho riešenia typizovanej  panelovej konštrukcie ,  ktorá nahrádza finančne a technicky náročnú sanáciu balkónov a lodžií klasickými  technológiami. Toto riešenie  dáva budúcim užívateľom úplne nové, väčšie a zásadne lepšie  využitie svojho bytu a v pristavenej lodžii.

Lodžie

Obr. Bytový dom s lodžiami EKONORM

Panelové železobetónové  lodžie EKONORM sú  konštrukčne príbuzné , typizovanej panelovej výstavbe, ktorá sa na Slovensku v predchádzajúcich rokoch realizovala . Sú   veľmi vhodným riešením všade tam, kde životnosť pôvodných balkónov a lodžií  je už na konci, kde sa po zateplení obvodového plášťa  veľmi zmenšia rozmery pôvodnej konštrukcie, ale aj tam  kde v pôvodnej dispozícii bytov balkóny ani lodžie vôbec neboli. Staršie balkónové konštrukcie a zábradlia si vyžadujú náročné komplexné riešenia a investície do ich rekonštrukcií  a sú často vyššie ako ich reálna úžitková hodnota a predĺžená životnosť.  Správne vyriešenie energetickej hospodárnosti obnovovanej  budovy si vyžaduje zatepliť celú dom, teda aj votknuté konštrukcie – balkóny ktoré mnohokrát vytvárajú hygienicky závadné prostredie. Pred sadene lodžie EKONORM majú prerušený tepelný  most, preto  tuto problematiku  jednoducho nie je potrebné riešiť Použitie tohto riešenia sa však neobmedzuje len na panelové typy domov. Tým , že staticky nepriťažujú  pôvodnú konštrukciu gravitačným tlakom sú veľmi vhodné aj na iné typy napríklad tehlových bytových domov.

ekonorm

Obr. Bytový tehlový dom s lodžiami EKONORM 

Stavebno-konštrukčné a dizajnové riešenia:

 Lodžie EKONORM je možne postaviť na nezateplené obytné domy v rámci komplexnej obnovy bytového domu, ale aj na už zateplené objekty. Rozšírením lodžií  ( napr. v sústavách kde už majú lodžiu malých rozmerov ) vznikne im  ďalší väčší priestor, ktorého využitie je rôznorodé . .

  Lodžie EKONORM poskytujú dostatok komfortu. Obvykle sú  hlboké 1,5 metra a široké 3,6 metra. Tieto rozmery môžu byť aj iné. V ponuke je  viacero alternatív rozmerových, ale aj dizajnových. Vo viacerých alternatívach môžu byť dodané aj samotné zábradlia v železobetónovej konštrukcii v pravouhlej alebo skosenej variante. Prípadne v prevedení AL konštrukciou s výplňou  (priehľadným , nepriehľadným) bezpečnostným sklom.

1Najdôležitejší je pre nás zákazník a jeho spokojnosť, preto popri stavebnej činnosti poskytujeme bezplatné spracovanie cenovej kalkulácie, grafickej vizualizácie, finančné poradenstvo a to najdôležitejšie návrh možného riešenia .                                    

V texte boli použité fotky firmy EKONORM s.r.o. a EKONOMSERVIS s.r.o.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA