Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

FOHAS, s.r.o.

Adresa: 

M.R. Štefánika 155/41,
017 01 fohasPov. Bystrica

Zástupca v združení: 

Marek Fortuník 

Kontakt:

tel.: 0905 753 627 
e-mail: fohas@fohas.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA