Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

SGCP - WEBER Terranova

Adresa:

Stará Vajnorská 139,
831 04 weberBratislava

Zástupca v združení:

Marcel Hromník 

Kontakt:

tel.: 0911 107 478
e-mail: marcel.hromnik@e-weber.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA