Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ZBORNÍK - objednávka

Objednávkový formulár na zborník z XV. medz. konferencie KOBD 2021/22

Cena: tlačená verzia = 25 €/ks + poštovné 2€ = 27€/ks, USB verzia = 20 €/ks + poštovné 1€ = 21€/ks

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA