Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ZBORNÍK - objednávka

Objednávkový formulár na zborník z XIV. medz. konferencie KOBD 2020

Cena 20 €/ks a poštovné

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA