Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Aktivity 2020

Plán aktivít združenia v roku 2020

 
Podujatie Termín Miesto
predsedníctvo združenia 02.12.2020 Trnava
Komplexná obnova bytových domov 2020 (ONLINE) 19.-20.11.2020 Bratislava
predsedníctvo združenia 12.08.2020 Trnava
predsedníctvo združenia 23.01.2020 Kočovce
VZ a odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 23.-24.01.2020 Kočovce
Diskusné fórum - Budovy pre budúcnosť 10.02.2020 Bratislava
Prípravné výbory CONECO 2020 jan. až marec 2020 Bratislava
Príprava, zbieranie a spracúvanie podkladov na súťaž jan. a marec 2020 Martin
Vyhodnotenie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2019 10.03.2020 Bratislava
IV. kongres ZLSBD - diskusné fórum a vystavovateľ 03.-05.03.2020 Vyhne

CONECO/RACIOENERGIA 2020 -stavebný veľtrh

zrušené

25.-28.03.2020 Bratislava
Predsedníctvo združenia 10.3.2020 Martin

Mimoriadne valné zhromaždenie

zrušené

25.03.2020 Bratislava

Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2019

náhradné termíny

26.03.2020 Bratislava
Vypracovanie projektu k súťaži pre rok 2020 april 2020 Martin, Bratislava

Konferencia ZSAUN - vystavovateľ

zrušené

01.-03.04.2020 Bešeňová
Predsedníctvo združenia 28.4.2020 Púchov

Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov 

zrušené

  Trebišov

Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov

zrušené

  Brezno

Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov

zrušené

  Púchov

Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov

zrušené

  Martin

Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 

zrušené

apríl 2020 Záhorie /Senica, Skalica, .../
Predsedníctvo združenia - písomné hlasovanie máj 2020 Martin

Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 

zrušené

máj 2020 Nitra

Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 

zrušené

03.06.2020 Košice
Písomné hlasovanie k uzneseniam VZ 1.-12. jún 2020 Martin
Predsedníctvo združenia 17.6.2020 Púchov

Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 

zrušené

15.06.2020

Zvolen

Predsedníctvo združenia

zrušené

15.06.2020 Sielnica

VZ a odborno-spoločenské stretnutie členov združenia

zrušené

14.-16.06.2020 Sielnica - Kaskády
Návrh, rokovania a zmluva o medialnej spolupraci s JAGA group. s.r.o. august 2020 Bratislava
Mimoriadne valné zhromaždenie 15.7.2020 Bratislava
XIV. medzinárodná konferencia KOBD 2020 18.-20.11.2020

Podbanské - Permon

Predsedníctvo združenia   Bratislava

 

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA