Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Aktivity 2021

Plán aktivít združenia v roku 2021

 
Podujatie Termín Miesto
predsedníctvo združenia

13.12.2021

ONLINE

predsedníctvo združenia

15.11.2021

ONLINE

Valné zhromaždenie

13.09.2021

Sliač/Tri duby

ONLINE Webinár KOBD + ZSVB

16.06.2021

ONLINE/Bratislava

Valné zhromaždenie

14.04.2021

ONLINE

ONLINE Webinár KOBD v SBD

30.03.2021

ONLINE/Bratislava

predsedníctvo združenia 15.03.2021 ONLINE
predsedníctvo združenia 11.02.2021 ONLINE
predsedníctvo združenia 18.01.2021 ONLINE

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA