Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Aktivity 2022

Plán aktivít združenia v roku 2022

 
Podujatie Termín Miesto
predsedníctvo združenia 20.06.2022 ONLINE
predsedníctvo združenia 12.05.2022 ONLINE
predsedníctvo združenia 12.04.2022 ONLINE
preložené KOBD 2021/22 22. - 23. 03.2022 Hotel Permon
Valné zhromaždenie 21. 03.2022 Hotel Permon
predsedníctvo združenia 10.02.2022 ONLINE
CONECO/RACIOENERGIA 2022 23.-26.03.2022 Bratislava
predsedníctvo združenia 24.01.2022 ONLINE

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA