Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Aktivity 2023

Plán aktivít združenia v roku 2022

 
Podujatie Termín Miesto
KOBD 2023 20. - 22.11.2023 Hotel Permon
Seminár v Košiciach so ZSVB 19.09.2023 Košice
predsedníctvo združenia 11.08.2023 ONLINE
predsedníctvo združenia 19.07.2023 Trnava
predsedníctvo združenia 24.05.2023 ONLINE
Kongres KOBD 04. - 05. 05.2023 Hotel Kaskady - Sielnica
Valné zhromaždenie 03. 05.2023 Hotel Kaskady - Sielnica
predsedníctvo združenia 24.04.2023 ONLINE
predsedníctvo združenia 27.03.2023 ONLINE
predsedníctvo združenia 08.02.2023 ONLINE

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA