Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Aktivity z minulosti

Aktivity združenia v roku 2019

 

Podujatie Termín Miesto
Predsedníctvo združenia 24.01.2019 Kočovce
Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia a VZ 24.-25.01.2019 Kočovce
Prípravné výbory CONECO 2019 jan. až marec 2019 Bratislava
Príprava, zbieranie a spracúvanie podkladov na súťaž jan. a feb.2019 Martin
Vyhodnotenie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2018 18.03.2019 Bratislava
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 20.03.2019 Košice
CONECO/RACIOENERGIA 2019 -stavebný veľtrh 27.-30.03.2019 Bratislava
Predsedníctvo združenia 28.03.2019 Bratislava
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2018 28.03.2019 Bratislava
Vykurovanie - medzinárodná konferencia 2019
02.-05.04.2019 Podbanské
Vypracovanie projektu k súťaži pre rok 2019 april 2019 Martin, Bratislava
Konferencia ZSAUN - vystavovateľ 10.-12.4.2019 Bešeňová
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov  17.04.2019 Topolčany
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov 22.05.2019 Trenčín
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov 23.05.2019 Dubnica nad Váhom
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov  17.06.2019 Banská Bystrica
Firemná akcia Lukystav 12.-13.6.2019 Dolný Bar
VZ a odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 16.-17.06.2019 Sielnica - Kaskády
Návrh, rokovania a zmluva o medialnej spolupraci s JAGA group. s.r.o. august 2019 Bratislava
Konferencia ZLSBD - vystavovateľ 2.-4.10.2019 Vyhne
Predsedníctvo združenia 9.10.2019 Bratislava
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 09.10.2019 Bratislava
Konferencia ŠFRB - vystavovateľ 14.-15.10.2019 Sielnica
50. výročie vzniku SZBD 12.-13.11.2019 Podbanské - Permon
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov    Brezno
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov    Bánovce nad Bebravou
XIII. medzinárodná konferencia KOBD 2019 20.-22.11.2019

Podbanské - Permon

Workshop ONE-one-ONE 03.12.2019 Bratislava
Predsedníctvo združenia 13.12.2019 Bratislava
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše aktivity v roku 2018

 

Podujatie Termín Miesto
Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 11.-12.01.2018 Kočovce
Vykurovanie - medzinárodná konferencia 2018
6.-10.03.2018 Podbanské
Vyhodnotenie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2017 21.03.2018 Bratislava
Predsedníctvo združenia 23.03.2018 Bratislava
CONECO/RACIOENERGIA 2018 -stavebný veľtrh 11.-14.04.2018 Bratislava
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2017 12.04.2018 Bratislava
Odborná konferencia Efektívna správa bytových domov  09.-10.04.2018 Vyhne
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov  14.06.2018 Levice
Predsedníctvo združenia 25.06.2018 Sielnica
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov  25.06.2018 Žiar nad Hronom
Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia a VZ 24.-26.06.2018 Sielnica - Kaskády
Predsedníctvo združenia 04.09.2018 Poprad
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 05.09.2018 Poprad
Predsedníctvo združenia 26.09.2018 Žilina
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov 27.09.2018 Žilina
XII. medzinárodná konferencia KOBD 2018 21.-23.11.2018

Podbanské - Permon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše aktivity v roku 2017

 

Podujatie Termín Miesto
Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 12.-13.01.2017 Kočovce
Vykurovanie - medzinárodná konferencia 2017
6.-10.03.2017 Podbanské
Vyhodnotenie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2016 10.03.2017 Bratislava
CONECO/RACIOENERGIA 2017 -stavebný veľtrh 22.-25.03.2017 Bratislava
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2016 23.03.2017 Bratislava
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov  19.04.2017 Sereď
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov  18.05.2017 Humenné
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov  07.06.2017 Levice
Odborný seminár Manuál komplexnej obnovy bytových domov  21.6.2017 Dunajská Streda
Sympózium Manuál komplexnej obnovy bytových domov  26.06.2017 Zvolen
Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 25.-27.06.2017 Sielnica - Kaskády
XI. medzinárodná konferencia KOBD 2017 23.-25.11.2017

Podbanské - Permon

Naše aktivity v roku 2016

   

 

 

 

 

Podujatie Termín Miesto
Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 14.-15.01.2016 Kočovce
Vykurovanie - medzinárodná konferencia 2016
7.-11.03.2016 Stará Ľubovňa
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 17.03.2016 Bratislava
CONECO/RACIOENERGIA 2016 -stavebný veľtrh 06.-09.04.2016 Bratislava
Vyhodnotenie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2015 20.-30.03.2016 Bratislava
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2015 07.04.2016 Bratislava
DOMEXPO  14.-16.4.2016 Nitra
Odborné sympózium ZpPOBD a ZSVB na Slovensku  26.-27.04.2016 Košice
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 10.05.2016 Dunajská Streda
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 11.05.2016 Hlohovec
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 31.05.2016 Brezno
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 20.06.2016 Žiar nad Hronom ?
Odborné sympózium ZpPOBD a ZSVB na Slovensku  21.06.2016 Banská Bystrica
Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 21.-22.06.2016 Kaskády
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD    
Odborné sympózium ZpPOBD a ZSVB na Slovensku  11.-12.10.2016 Trnava
X. medzinárodná konferencia KOBD 2016 23.-25.11.2016

Podbanské

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše aktivity v roku 2015

 
Podujatie Termín Miesto
Odborno-spoločenské stretnutie členov 8.-9.01.2015 Mojmírovce
Firemná akcia STAVOMAL Slovakia, s.r.o. 15.01.2015 Dunajský Klátov
AQUATHERM - 18. medzinárodný veľtrh 10.-12.2.2015 Nitra
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 25.02.2015 Senica
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 26.02.2015 Trnava
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 27.02.2015 Bytča
Vykurovanie - medzinárodná konferencia 2015 2.-6.03.2015 Stará Ľubovňa
CONECO/RACIOENERGIA 2015 -stavebný veľtrh 25.-28.03.2015 Bratislava
Vyhodnotenie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2014 20.-25.03.2015 Bratislava
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2014 27.03.2015 Bratislava
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 28.04.2015 Zvolen
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 29.04.2015 Malacky
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 21.05.2015 Lučenec
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 02.06.2015 Spišská Nová Ves
Odborný seminár - Manuál kvalitnej obnovy BD 03.06.2015 Prešov

Odborno-spoločenské stretnutie členov

23.-24.06.2015 Mýto pod Ďumbierom
Medzinárodná konferencia Tepny nášho BD 8.-9.9.2015 Brno
Odborné sympózium ZSVB na Slovensku  21.10.2015 Martin
IX. Medzinárodná konferencia KOBD 2015 25.-27.11.2015

Podbanské

Aktivity z minulosti

ROK 2014

 

Názov podujatia Miesto Termín 
Príprava, zbieranie a spracúvanie podkladov pre súťaž Najlepšie obnovený bytový dom roku 2013 SR I.-II. mesiac 2014
Odborno-spoločenské stretnutie združenia Smižany 30.-31.1.2014
MDVaRR SR - pracovné stretnutie k legislatíve Bratislava II.polovica februára 2014
Účasť na prípravných výboroch CONECO 2014  Bratislava I.-II. mesiac 2014
Vykurovanie 2014 Ľubovnianske kúpele I.polovica marca 2014
Hodnotiteľská komisia súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2013 Bratislava 15.03.2014
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený BD za rok 2013 Bratislava 28.03.2014
Poradensko-konzultačné centrum CONECO 2014 Bratislava 26.-29.3.2014
Vypracovanie projektu a zaregistrovanie na PSS, a.s.  Bratislava 01.-15.04.2014
Odborno-spoločenské stretnutie združenia Mýto pod Ďumbierom 24.-25.6.2014
Rokovania a podpísanie zmluvy o mediálnej spolupráci  Bratislava 01.-15.07.2014
Príprava VIII. medzinárodnej konferenie KOBD 2014 SR 09.10.2013
VIII. medzinárodná konferencia KOBD 2014 Podbanské 19.-21.11.2014

ROK 2013

Názov podujatia Miesto Termín 
Komplexná obnova bytových domov VII. Galanta, Šaľa, Sereď 20.02.2013
Komplexná obnova bytových domov VII. Piešťany, Vrbové 21.02.2013
MDVaRR SR - pracovné stretnutie k legislatíve Bratislava II.polovica februára 2013
Vykurovanie 2013 Ľubovnianske kúpele 04.-08.03.2013
Predsedníctvo a seminár Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Senec 12.03.2013
Komplexná obnova bytových domov VII. Púchov, Pov.Bystrica, Bytča 13.03.2013
Komplexná obnova bytových domov VII. Pezinok 21.3.2013
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený BD za rok 2012 Bratislava 12.04.2013
Poradensko-konzultačné centrum CONECO 2013 Bratislava 8.-14.4.2013
Komplexná obnova bytových domov VII. Sereď 17.04.2013
Odborno-spoločenské stretnutie združenia Tále 24.-25.6.2013
Komplexná obnova bytových domov VII. Brezno 19.9.2013
Komplexná obnova bytových domov VII. Žiar nad Hronom 9.10.2013

ROK 2012

Názov podujatia Miesto Termín 
Vykurovanie 2012 Ľubovnianske kúpele 27.-29.02.2012
Poradensko-konzultačné centrum CONECO 2012 CONECO Bratislava 26.-31.3.2012
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený BD za rok 2011 CONECO Bratislava 29.03.2012
Komplexná obnova bytových domov VI. Zvolen 20.6.2012 
Komplexná obnova bytových domov VI. Senica 21.06.2012
Komplexná obnova bytových domov VI. Malacky 31.8.2012
Komplexná obnova bytových domov VI. Tále 11.-12.9.2012
Komplexná obnova bytových domov VI. Svidník 12.9.2012
Komplexná obnova bytových domov VI. Skalica  

Rok 2011

Uskutočnené a pripravované podujatia v roku 2011
Názov podujatia Miesto Termín 
Vykurovanie 2011 Ľubovnianske kúpele 28.02.11
Poradensko-konzultačné centrum CONECO 2011 CONECO Bratislava 28.3.-2.4.2011
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený BD za rok 2010 CONECO Bratislava 31.03.11
Komplexná obnova bytových domov V. Ružomberok 27.-28.4.11 
Komplexná obnova bytových domov V. Púchov 05.05.11
Komplexná obnova bytových domov V. Piešťany 31.05.11
Komplexná obnova bytových domov V. Nitra 01.06.11
Komplexná obnova bytových domov V. Nové Zámky 06.10.2011
     
 

ROK 2010

Pripravované a uskutočnené semináre a iné podujatia v I polroku 2010
Názov podujatia Miesto Termín
Ocenenie víťazov súťaže Najlepšie obnovený BD za rok 2009 CONECO Bratislava 23.3.2010
Komplexná obnova byrových domov IV. Bytča 14.4.2010
Komplexná obnova byrových domov IV. DOMEXPO Nitra 22.4.2010
Komplexná obnova byrových domov IV. Žiar nad Hronom 28.4.2010
Komplexná obnova byrových domov IV. PRO ARCH Banská Bystrica 4.5.2010
Komplexná obnova byrových domov IV. Dubnica nad Váhom 11.5.2010
Komplexná obnova byrových domov IV. Nitra 1.6.2010
Komplexná obnova byrových domov IV. Liptovský Mikuláš 2.6.2010

ROK 2009

Zorganizované a uskutočnené semináre a iné podujatia
Názov seminára Miesto Termín
Stretnutie sympatizantov ZpPOBD Tatranské Matliare 2.3.2009
Komplexná obnova bytových domov Domexpo Nitra 17.4.2009
Ocenenie víťazov súťaže „Najúspornejší obnovený bytový dom roka 2008“ Domexpo Nitra 17.4.2009
Komplexná obnova bytových domov III Trnava 20.5.2009
Komplexná obnova bytových domov III Ružomberok 21.5.2009
Kvalitné legislatívne a finančné prostredie Trenčín 29.9.2009
Komplexná obnova bytových domov III Stará Turá 6.10.2009
Komplexná obnova bytových domov III Trnava 14.10.2009
Komplexná obnova bytových domov III Topolčany 15.10.2009

 

ROK 2008

Zorganizované a uskutočnené podujatia v roku 2008
Názov podujatia Miesto Termín
Energetická certifikácia bytových domov, postup pri KOBD a jej financovanie BD Petržalka  21.2.2008
Obnova stavebnej časti bytových domov  BD Petržalka  6.3.2008
Obnova technických zariadení bytových domov BD Petržalka  27.3.2008
Komplexná obnova bytových domov II Považská Bystrica 22.5.2008
Komplexná obnova bytových domov II Košice 12.6.2008
Komplexná obnova bytových domov II Handlová 17.9.2008
Komplexná obnova bytových domov II Trenčín 18.9.2008
Komplexná obnova bytových domov II Trnava 25.9.2008
Komplexná obnova bytových domov II Prievidza 2.10.2008
     

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA