Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Správy z akcií

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE - PROGRAM 1

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE - PROGRAM

Dátum: 30. 6. 2020

Predsedníctvo združenia sa opakovane zaoberalo riešením vzniknutej situácie a po dôkladnom zvážení sa rozhodlo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie členov. Uskutoční sa 15.7.2020 od 14,00 hod. v prednáškovej miestnosti spoločnosti Academia Istropolitana Nova /Svätý Jur/. Na programe rokovania sú veľmi dôležité body, ktoré významným spôsobom môžu ovplyvniť ďalšiu existenciu združenia. Návrh programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia nájdete v prílohe.

#

SŤAHOVANIE KANCELÁRIE A UKONČENIE PRÁCE VÝKONNÉHO PREDSEDU

Dátum: 30. 6. 2020

Dňa 26.6.2020 sa za účasti zástupcov predsedníctva a dozornej rady uskutočnilo odovzdanie kompletnej agendy a drobného hmotného majetku z kancelárie, kde bolo 13 rokov sídlo združenia. Výkonný predseda a zakladateľ združenia Ing. Miroslav Vereš ukončil k 30.6.2020 svoj pracovný pomer so združením vzájomnou dohodou a vzdal sa aj členstva v predsedníctve združenia. Protokol z odovzdávania agendy, protokol o odovzdaní kancelárie a vzdanie sa členstva v predsedníctve nájdete v prílohách spolu s fotografiami. 

ZÁPISNICA K PÍSOMNÉMU HLASOVANIU Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 1

ZÁPISNICA K PÍSOMNÉMU HLASOVANIU Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Dátum: 18. 6. 2020

V dňoch 1. až 12. júna 2020 sa uskutočnilo vôbec po prvýkrát písomné hlasovanie k uzneseniam z valného zhromaždenia. Členovia v prvom uznesení schválili nový Rokovací poriadok pre písomné hlasovanie. Druhé uznesenie nebolo schválené. Týkalo sa voľby prezidenta združenia, na ktorého bol navrhnutý opäť prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. V hlasovaní členov ale získal len 10 hlasov a to je výrazne menej, ako potreboval na svoje zvolenie. O ďalšej voľbe prezidenta, výkonného predsedu a zmene stanov a sídla združenia budú môcť rozhodnúť členovia na valnom zhromaždení, ktoré zvolá predsedníctvo združenia na 15.7.2020.

#

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ BYTOVÝM DOMOM V DUBNICI NAD VÁHOM A TRENČÍNE

Dátum: 9. 6. 2020

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom roku 2019 už má prvých ocenených. Zástupcovia vyhlasovateľov súťaže - PSS, a.s. a Združenie pre obnovu bytových domov odovzdali ocenenia dvom bytovým domom. Na druhom mieste v súťaži a cenu za architektúru získal bytový dom v Dubnici nad Váhom. Tretie miesto v súťaži si v súťaži vybojoval bytový dom v Trenčíne. Oba ocenené bytové domy a fotografie z odovzdávania ocenení si môžete pozrieť v prílohe. 

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA  1

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA

Dátum: 30. 4. 2020

Situácia na Slovensku v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a prebiehajúcou pandémiou koronakrízy zasiahla aj stavebníctvo a nevyhla sa ani nášmu združeniu. Obmedzenie pohybu a prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia výrazne ovplyvnili aj dianie v združení a nim pripravovaným aktivitám.

Zobrazeno 1-5 z 124

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA