Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Správy z akcií

#

Mimoriadne valné zhromaždenie

Dátum: 19. 8. 2020

Dňa 15.7.2020 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie združenia vo Svätom Jure. Zúčastnilo sa ho 17 riadnych členov, čo predstavuje takmer tri štvrtiny členskej základne. Členovia sa jednohlasne zhodli na potrebe pokračovania činnosti a aktivít združenia a úspešne zvolili nové orgány.
Novým výkonným predsedom je Mária Marková a prezidentom združenia  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Valné zhromaždenie tiež schválilo presun sídla združenia do Trnavy.

Zasadanie predsedníctva 12.8.2020 1

Zasadanie predsedníctva 12.8.2020

Dátum: 19. 8. 2020

Dňa 12.8.2020 zasadalo prvý krát Predsedníctvo Združenia v novom sídle v Trnave.
Hlavnými bodmi rokovania boli uznesenia z Mimoriadneho VZ, pričom tie organizačné súvisiace s registráciou na MV SR, boli už splnené. Združenie bude pokračovať vo svojej činnosti so snahou poskytnúť svojim členom, odbornej a širokej verejnosti čo najlepšie podmienky pre obnovu bytových domov.
Preto sme sa rozhodli pokračovať v 14 ročnej tradícií medzinárodnej odbornej konferencie KOBD, ktorá sa bude konať v Podbanskom od 18. do 20.11.2020.

#

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ BYTOVÝM DOMOM V DUBNICI NAD VÁHOM A TRENČÍNE

Dátum: 9. 6. 2020

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom roku 2019 už má prvých ocenených. Zástupcovia vyhlasovateľov súťaže - PSS, a.s. a Združenie pre obnovu bytových domov odovzdali ocenenia dvom bytovým domom. Na druhom mieste v súťaži a cenu za architektúru získal bytový dom v Dubnici nad Váhom. Tretie miesto v súťaži si v súťaži vybojoval bytový dom v Trenčíne. Oba ocenené bytové domy a fotografie z odovzdávania ocenení si môžete pozrieť v prílohe. 

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA  1

PANDEMIA A AKTIVITY ZDRUŽENIA

Dátum: 30. 4. 2020

Situácia na Slovensku v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a prebiehajúcou pandémiou koronakrízy zasiahla aj stavebníctvo a nevyhla sa ani nášmu združeniu. Obmedzenie pohybu a prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia výrazne ovplyvnili aj dianie v združení a nim pripravovaným aktivitám.

#

IV. KONGRES LEPŠIA SPRÁVA

Dátum: 3. 4. 2020

V dňoch 4.-6.3.2020 sa uskutočnil v hoteli Sitno /Vyhne/ IV. kongres Lepšia správa 2020. Zorganizovalo ho Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Kongres bol zameraný na praktické riešenia najmä pre správcov a spoločenstvá. Prevažnú časť odborného programu tvorili diskusné fóra. V jednom z nich malo zastúpenie aj Združenie pre podporu obnovy bytových domov.

Zobrazeno 1-5 z 123

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA