Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Správy z akcií

VII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dátum: 20. 11. 2013

V podvečer úvodného dňa VII. medzinárodnej konferencie KOBD - 20.11.2013 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Prerokovalo všetky body svojho programu, prijalo uznesenia zásadného významu, nastolila smerovanie do budúceho roku a privítalo vo svojich radoch až ôsmych nových členov.

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD 2013 - BREZNO

Dátum: 19. 9. 2013

Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci s mestom Brezno a správcovskými spoločnosťami pôsobiacimi v meste a okolí vo štvrtok 19. septembra 2013 zorganizovali odborný seminár na tému Komplexná obnova bytových domov, určený pre predsedov bytových domov, správcovské spoločnosti a zástupcov stavebného úradu.

Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia

Dátum: 26. 6. 2013

v dňoch 25.-26.júna 2013 sa v hoteli Mýto /Mýto pod Ďumbierom/ uskutočnilo prvé netradičné odborno-spoločenské stretnutie členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov.Odborná časť programu bola venovaná témam, ktoré rezonovali aj na VZ, pripravovanej legislatíve, VII. medzinárodnej konferencii KOBD a tiež zámerom na nadchádzajúce obdobie. Na pracovnú časť nadväzovalo spoločenské posedenie v príjemnej atmosfére, pri grilovaných špecialitách a s country hudobnou produkciou skupiny Vodopád.

ODBORNÝ SEMINÁR KOBD - SEREĎ

Dátum: 7. 5. 2013

Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci s mestom Sereď zorganizovalo ďalší z odborných seminárov KOBD. Uskutočnil sa 7.5.2013 v priestoroch MsÚ Sereď a účastníkom sa v úvode seminára prihovoril viceprimátor mesta Sereď pán Ľubomír Veselický. O prezentácie v rámci odborného programu sa postarali členovia združenia.

ZDRUŽENIE A CONECO/RACIOENERGIA 2013

Dátum: 13. 4. 2013

V dňoch 9.-13.4.2013 sa konal stavebný veľtrh CONECO/RACIOENERGIA 2013 aj za aktívnej účasti Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Pôsobnosť združenia sa prejavila v poradensko-konzultačnej činnosti vo vlastnom stánku, oceňovaní víťazných bytových domov zrealizovaných v roku 2012 a viacerých odborných poradách k legislatíve. Členovia združenia počas veľtrhu využili príležitosť aj na mnohé separátne rokovania s potencionálnymi investormi a záujemcami o rekonštrukcie a financovanie bytových domov.

Zobrazeno 106-110 z 124

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA