Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KOBD MÁ UŽ TRINÁSŤROČNÚ HISTÓRIU

GP

Ak si niekto myslí, že trinástka musí byť nevyhnutne nešťastná, tak sa mýli. Dôkazom toho je aj XIII. medzinárodná konferencia KOBD, ktorá sa konala v dňoch 20.-22.11.2019 v Grand hoteli Permon. Trinásťročná história a skúsenosti, prepracovaný odborný program, osem diskusií po každej odbornej sekcii, skvelá priateľská atmosféra vytvorená druhou najvyššou účasťou v histórii sú výbornými referenciami.
Na prestíži a dôstojnosti konferencii nepochybne pridali aj záštity dvoch významných predstaviteľov štátnej správy - ministra životného prostredia SR a generálneho riaditeľa ŠFRB.

Generálny riaditeľ ŠFRB pán Ing. Juraj Kurňavka a za MŽP SR pán štátny tajomník Ing. Norbert Kurilla, PhD. zaujali svojimi príspevkami v prvej odbornej sekcii následne rozprúdili diskusiu v diskusnom fóre.

Vôbec po prvýkrát sa konferencia konala bez priamej účasti jej odborného garanta, ale prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. sa účastníkom prihovoril aspoň prostredníctvom videa. Organizačnú prípravu a priebeh konferencie zastrešil Ing. Miroslav Vereš ako jej organizačný garant. Na spokojnosti účastníkov mal veľký podiel aj organizačný tím a všetci vedúci odborných sekcií. 

Potešiteľným výstupom z konferencie je určite nielen jej celkový počet účastníkov /375 osôb/, ale aj ich pomer, ktorý sa po prvýkrát prehupol v prospech cieľovej skupiny - v prospech správcovských spoločností. 

Práve odborná sekcia správa bytových domov mala v závere konferencie pravdepodobne najhodnotnejšiu diskusiu a významne naznačila, kde sú najháklivejšie miesta v legislatíve týkajúcej sa správcov. Súčasne poukázala aj na potrebu prestať s vytváraním a prehlbovaním konkurenčného prostredia a oveľa viac sa snažiť spolupracovať.

Spätná väzba od účastníkov získaná prostredníctvom elektronického dotazníka bude veľmi užitočným výstupom z konferencie. Valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov sa nim bude podrobne zaoberať na svojom januárovom rokovaní a výstupom z neho budú určite aj viaceré novinky a zmeny pri príprave XIV. medzinárodnej konferencie KOBD, ktorá sa bude konať 18.-20.11.2020 opäť v Grand hoteli Permon.

 

Ďakujeme všetkým našim hosťom, partnerom a účastníkom za podporu a aktívny prístup počas konferencie a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok pri 14-ke.

 

 

Prílohy

Príhovor prof.Ing. Dušana Petráša, PhD.

Prihovor odborneho garanta.pptx
Typ súboru: PPTX dokument, Velkosť: 483,24 MB
Dátum vloženia: 25. 11. 2019 12:08
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2019 15:41
Autor: Správce Webu

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA