Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

GDPR

V zmysle Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) zverejňuje Združenie pre podporu obnovy bytových domov dokument pre účastníkov podujatí, ktoré organizuje ZpPOBD.

Informačná povinnosť ZpPOBD (651.4 kB)

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA