Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Konferencia KOBD 2019 - informácie

Banner KOBD 2019

Nad konferenciou prevzali záštitu:

  • minister životného prostredia László Sólymos
  • generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka

 

Logo MZPLogo SFRB

 

Záštita nad KOBD 2019 - minister životného prostredia.pdf (267.87 kB)

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA