Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PROGRAM KOBD 2020

Konferencia bude realizovaná v modernej LiveStream ONLINE forme. Program konferencie sa môže zmeniť s ohľadom na situáciu.
Zmena programu je vyhradená.

pozvánka

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA