Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

VIDEO POZVÁNKA

POZVÁNKA NA ONLINE KONFERENCIU KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV 2020

Prezident združenia prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Vás srdečne pozýva na 14. ročník tradičnej konferencie, tentokrát menej tradične, ale o tom aktuálnejšie - v ONLINE formáte.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA