Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Videozáznam z Kongresu

Nestihli ste Kongres a radi by ste si ho pozreli? Máte šancu!

PROGRAM (bez diskusného fóra):

STREDA 20.3.2024

Otvorenie kongresu

I. FINANCOVANIE

 1. Ferdinandy, D. – Ferdinandy Consulting Slovakia: Aký dopad môže mať podpoistenosť BD na poistné plnenie v prípade škôd.
 2. Holinďák, M. – PREMIUM Poisťovňa: Meníme svet poistenia.
 3. Plevák, S.; Sláviková, A. – Slovenská sporiteľňa: Finančné zdravie pre Bytové domy.
 4. Veverka, M. – SIEA: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch z Programu Slovensko.
 5. Valachovič, M. – VALACHOVIČ & PARTNERS: Promo knihy - Veľké komentáre k Zákonu o vlastníctve bytov a NP.

II. LEGISLATÍVA

 1. Bartoš, J. – ŠFRB: Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2024.
 2. Dubovský, Š. – Slovenská obchodná inšpekcia: Riešenie extrémnych nedoplatkov vo vyúčtovaní tepla a nutná zmena energetickej legislatívy.
 3. Petrus, M. – Ministerstvo hospodárstva: Vyhláška č. 503/2022 Z. z. v praxi.
 4. Štepanovská, M. – Ministerstvo financií: Zmeny zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy a aplikácia v praxi.
 5. Plško, J.; Michalcová, E. – PSS: Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

ŠTVRTOK 21.3.2024

III. OBNOVA BUDOV A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA - TV

 1. Kováč, M. – SANATOP: Sanácia zateplených fasád bytových domov.
 2. Vician, S. – Henkel: Škárovanie keramických plôch, poznatky a skúsenosti z praxe.
 3. Hipík D. –  ista Slovakia: Aké zmeny čakajú poskytovateľov služieb rozpočítavania nákladov na teplo a vodu?
 4. Tomko, L; Rondzík, P. – Slovenská obchodná inšpekcia: Aplikácia vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z.z. v praxi z pohľadu SOI.
 5. Vranay, F. – STU TUKE: Technické podmienky pre meranie, rozpočítavanie tepla a teplej vody.

Záver kongresu.

Videozáznam kongresu je za 30 € / osoba (cena je vrátane DPH).

Vyplňte formulár nižšie. Prihlasovacie údaje na videozáznam a faktúru Vám zašleme na zadaný e-mail po zaplatený.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: Vaše IČO
Poznámka: Videozáznam Kongres

Objednávka videozáznamu z Kongresu

Videozáznam 20.-21.03.2024 Kongres ZpPOBD
PO ODOSLANÍ SI SKONTROLUJTE, ŽE PREŠLA OBJEDNÁVKA V PORIADKU (nad objednávkou sa Vám ukáže zeleným-prešla, červeným-chyba: niekedy stačí len znova odoslať objednávku) A ZA PÁR SEKÚND VÁM PRÍDE KÓPIA OBJEDNÁVKY DO VÁŠHO E-MAILU (pozrieť aj SPAM)!

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA